Документи УТОС

Статут Українського товариства сліпих

Положення про ЦП УТОС (затверджене XV з’їздом 24.05.2006)

Положення про ЦП УТОС (затверджене XIV з’їздом 23.05.2001)

Положення про обласні організації, Київську міську організацію та організацію в Автономній Республіці Крим Українського товариства сліпих і їх ревізійні комісії УТОС від 14.03.2012

Положення про обласну (міжобласну) раду УТОС від 25.02.1992
(втратило чинність 14.03.2012)

Положення про первину організацію УТОС від 15.02.2012

Положення про первину організацію УТОС від 25.02.1992
(втратило чинність 15.02.2012)

Типовий статут УВО УТОС

Типовий статут УВП УТОС

Положення про конфіденційність інформації та комерційну таємницю в Громадській організації «Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих», затверджене постановою Президії ЦП УТОС від 29 січня 2021 року №01-11-3р

Рада з реабілітаційної та культурно-масової роботи УТОС

Положення про НІКЦ УТОС

Положення про бібліотеки системи УТОС

Положення про оздоровпункти УВО, УВП УТОС, затверджене Постановою президії ЦП УТОС № 5-10 від 16 травня 2012 року

Положення про клубні заклади УТОС, затверджене Постановою президії ЦП УТОС № 2-8 від 19 лютого 2013 року

Положення про виробниче навчання сліпих в учбово-виробничих об’єднаннях і підприємствах Українського товариства сліпих, затверджене Постановою президії ЦП УТОС №6 від 10 березня 1972 року

Типова посадова інструкція директора підприємства (керівника організації) Українського товариства сліпих

Постанова ЦП УТОС від 13.10.2009 р.
«Про збільшення суми членських внесків з членів
Українського товариства сліпих,
починаючи з 01 січня 2010 року»

Положення про формування кадрового резерву та визначення кандидатів на заміщення вакантних посад керівних працівників підприємств, установ і організацій УТОС, затверджене постановою Президії ЦП УТОС від 22 січня 2019 року №01-24

Положення про «Комісію по роботі з молоддю при Президії ЦП УТОС», затверджене Постановою Президії ЦП УТОС від 28 вересня 2017 року №09-4

Постанови IV-X пленумів ЦП УТОС (RAR) 2002-2005 рр.

Постанови VIII пленуму ЦП УТОС (14.10.2009 р.)