Київська обласна організація УТОС

Київська обласна організація Українського товариства сліпих є органом, який вирішує оперативні завдання, що стоять перед первинними організаціями УТОС області і координує їх діяльність. Київська обласна організація УТОС створена Постановою Президії Центрального Правління УТОС в березні 1977 року як Київська обласна Рада первинних організацій УТОС.

У склад Київської обласної Ради до 2002 року входили 8 первинних організацій м. Києва, 2 первинні організації м. Біла Церква, виробнича первинна організація в м. Обухові та виробничо-територіальна первинна організація в м. Умань Черкаської області. В 1987 році Уманський цех Звенигородського УВП УТОС не був забезпечений роботою, тому рішенням Президії ЦП УТОС він був переданий в склад Білоцерківського УВП УТОС як виробничий цех підприємства і таким чином понад 400 інвалідів було забезпечено роботою та заробітною платою. В 2009 році рішенням Президії ЦП УТОС Уманська виробничо-територіальна первинна організація була віднесена за територіальною приналежністю до складу Черкаської обласної організації УТОС.

З 2002 року Київська обласна Рада УТОС реорганізована в Київську міську і Київську обласну організації УТОС.

З 2010 року по теперішній час до складу Київської обласної організації УТОС входять члени Білоцерківської виробничої первинної організації, Білоцерківської територіальної первинної організації, Обухівської виробничої первинної організації та інваліди по зору, що проживають в Київській області і знаходяться на обліку в Київських первинних організаціях УТОС.

На даний час організація нараховує 1240 членів,

із яких 692 – інваліди першої групи по зору,
504 – інваліди другої групи по зору,
22 – інваліди третьої групи по зору,
2 – інваліди дитинства до 18 років,
та 20 – зрячих.

Основною метою діяльності організації є захист інтересів інвалідів по зору, інтеграція їх у Товариство, їх трудова, соціальна та медична реабілітація, яка проявляється шляхом популяризації діяльності організації всіма доступними засобами інформації, проведення культурно-масових заходів, виховної роботи та роботи по соціальних питаннях і побуту, працевлаштування, оздоровлення членів УТОС, надання всебічної допомоги.

Київська обласна організація УТОС проводить свою роботу, керуючись чинним законодавством, Статутом УТОС, рішеннями з’їздів УТОС, Пленумів ЦП, постановами, розпорядженнями ЦП УТОС та Комплексною обласною програмою «Турбота», вирішуючи проблеми, з якими звертаються інваліди.

Київська обласна організація УТОС організовує і направляє роботу первинних організацій на виховання членів УТОС, підвищення їх освітнього і культурного рівня, покращення житлово-побутових умов і матеріального стану сліпих, виховання у інвалідів високих морально-політичних якостей, організованості і дисциплінованості, підвищенні їх творчої ініціативи, надання практичної допомоги підприємствам УТОС в реалізації задач раціонального, якісного працевлаштування.

Правління Київської обласної організації УТОС проводить свою роботу згідно річних планів.

За 2013 рік Київська обласна організація зайняла 3 місце в огляді-конкурсі на кращу роботу серед обласних організацій Українського Товариства сліпих.

Для поліпшення соціальних умов та стану здоров’я своїх працівників на підприємствах області працюють медпункти – „міні поліклініки”, які забезпечені необхідними медикаментами та медичним обладнанням. Медпункти мають ліцензію на обслуговування інвалідів.

Працюють бібліотеки, які поповнюються озвученою літературою як через обласний та місцевий бюджети, так і за власні кошти підприємств.

Постійно проводиться робота з обласним та районними управліннями праці по забезпеченню інвалідів необхідними тифлозасобами. При сприянні обласного Департаменту охорони здоров’я за спонсорські кошти були придбані для інвалідів області озвучені термометри.

Приділяється належна увага оздоровленню членів організації. Члени УТОС оздоровлюються в будинку відпочинку „Боярка”. В с. Рокитному Білоцерківського району в лісі на мальовничому березі річки Рось розташована база відпочинку «Діброва», де мають можливість відпочивати працівники як свого підприємства, так і Київської та інших областей України.

Щорічно в червні – липні на базі відпочинку «Діброва» Київським обласним правлінням за допомоги керівництва та активу Білоцерківського підприємства традиційно до річниці створення УТОС проводиться реабілітаційний тифлоконкурс серед первинних організацій області та м. Києва. Його мета: поліпшення реабілітаційної роботи серед інвалідів, подальшого розвитку у них різних здібностей – орієнтування, дотику, слуху, реакції, вдосконалення володіння шрифтом Брайля, підвищення інтелектуального рівня, поліпшення навичок ведення домашнього господарства, створення умов для спілкування. Трьом командам-переможцям вручаються грошові премії, а всім учасникам – заохочувальні подарунки. Цей захід завжди проходить цікаво і дуже весело з частуванням та дискотекою.

Велика увага приділяється культурному і духовному розвитку інвалідів.

Обухівський самодіяльний хор «Світанок» вдруге підтвердив звання Народного хору та відзначив своє 50-річчя з дня утворення. В зв’язку з цим колективом проводиться багато виїзних концертів, творчих вечорів та вечорів відпочинку. В репертуар хору включені духовні та народні твори, з виконанням яких вони виступають на важливих зустрічах в монастирях, церковних храмах та підприємствах Товариства різних міст країни. Також ними започатковані заходи під лозунгом «Допомогти людям з інвалідністю». Вони разом з районними владними структурами області проводять зустрічі з інвалідами різних нозологій, на яких виступають зі своїми концертами та вручають подарунки.

Інваліди області беруть участь в культурно-масових та спортивних заходах. При клубах підприємств працюють гуртки художньої самодіяльності: хорові колективи, танцювальні та вокально-інструментальні ансамблі, гуртки художнього слова. Також працюють спортивні секції з шахів, шашок, легкої атлетики, арм-реслінгу.

Проводиться робота по працевлаштуванню інвалідів по зору в системі УТОС і поза нею.

Постійно проводиться вишукування додаткових джерел фінансування, це допомога владних структур та спонсорська допомога. Ці кошти використовуються на придбання засобів реабілітації, озвученої та шрифтом Брайля літератури, оплату за користування телефоном, відзначення знаменних дат, надання матеріальної і продуктами харчування допомоги.

В рамках своєї діяльності правління організації постійно приділяє увагу щодо забезпечення вільного доступу до державних установ, установ культури та інших об’єктів соціальної інфраструктури.

Для забезпечення вирішення актуальних проблем інвалідів правління організації постійно співпрацює з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Так, голова Київської обласної організації УТОС та голови правлінь первинних організацій є членами відповідних Комітетів доступності інвалідів до державних установ, установ культури та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Також голова Київської обласної організації УТОС є членом Комісії з питань доцільності надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Київській обласній державній адміністрації.

Члени правління організації постійно приймають активну участь під час проведення круглих столів, семінарів щодо вирішення актуальних проблем інвалідів, які висвітлюються в засобах масової інформації.

Вся це і є приоритетними напрямками роботи правління Київської обласної організації УТОС.

В складі правління Київської обласної організації УТОС:

1. Драчевська Тетяна Євгенівна – голова Київської обласної організації
2. Савчук Анатолій Анатолійович – директор Білоцерківського УВП
3. Геля Віктор Михейович – директор Обухівського УВП
4. Красноштан Любов Віталіївна – заступник директора Білоцерківського УВП
5. Галан Роман Володимирович – голова Білоцерківської ВПО
6. Квач Марія Миколаївна – голова Обухівської ВПО
7. Добровольська Алла Іванівна – голова Білоцерківської ТПО
8. Новосецький Михайло Миколайович – голова Київської міської організації
9. Шупик Василь Михайлович – член Київської ТПО №3

В складі ревізійної комісії Київської обласної організації УТОС:
1. Шульгін В’ячеслав Євгенович – голова Київської ВПО №3
2. Бойко Ольга Павлівна – Зав клубом Київського УВП №4
3. Гриневич Чеслава Францівна – член Білоцерківської ТПО

Контактна інформація:

Київська обласна організація УТОС

Голова правління Драчевська Тетяна Євгенівна
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 5-А,
Тел. 430-16-39; моб. 067-689-32-75
Е-mail: koutos@ukr.net

Білоцерківське УВП УТОС

Заступник директора з соціальних питань
Красноштан Любов Віталіївна
09107, м. Біла Церква Київської обл., вул.П.Запорожця, 39
Тел. 045-63-5-24-43

Е-mail: utos@magnus.kiev.ua

Голова правління ВПО Галан Роман Володимирович
Тел. 045-63-3-12-28

Білоцерківська ТПО УТОС

Голова правління Добровольська Алла Іванівна
09107, м. Біла Церква Київської обл., вул.П.Запорожця, 39
Тел. 045-63-5-24-45

Обухівське УВП УТОС

Директор Геля Віктор Михейович
08704, м. Обухів Київської обл., вул. Каштанова, 29
Тел. 520-97-55
Е-mail: uvputos@polly.com.ua

Голова правління Обухівської ВПО Квач Марія Миколаївна
тел. 045-72-5-38-02