Структура УТОС

Вищим органом Українського товариства сліпих є з’їзд, який скликається не рідше як один раз на п’ять років за рішенням пленуму Центрального правління УТОС.

З’їзд Українського товариства сліпих обирає відкритим голосуванням із складу делегатів з’їзду голову ЦП УТОС, який є одночасно головою президії ЦП УТОС, обирає Центральне правління та Центральну ревізійну комісію в кількості, встановленій з’їздом, строком на 5 років.

В період між з’їздами всією роботою УТОС керує Центральне правління, яке є вищим розпорядчим і виконавчим органом і у всій діяльності відповідальне перед з’їздом та підзвітне йому.

На організаційному засіданні пленуму Центрального правління його члени відкритим голосуванням із свого складу за пропозицією голови Центрального правління обирають заступників голови та членів президії в кількості, встановленій пленумом ЦП.

В період між пленумами Центрального правління президія Центрального правління виконує його обов’язки.

Українське товариство сліпих в своїй організаційній структурі має: організацію в Автономній Республіці Крим, 24 обласні організації, Київську міську організацію та 178 первинних організацій УТОС, в тому числі 121 територіальну та 57 виробничих первинних організацій.

Українським товариством сліпих було засновано ряд учбово-виробничих підприємств та об’єднань.