Законодавство про працю

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про колективні договори і угоди»

Закон України «Про оплату праці»

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом»

Довідник кваліфікаційних характеристик працівників

Постанова Ради Міністрів СРСР від 14.09.73 N 674 “Про заходи щодо подальшого вдосконалення використання праці пенсіонерів та інвалідів у народному господарстві і пов’язаних з цим додаткових пільгах”

Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 N 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці»

Лист МОЗ України від 23.08.2018 щодо трудових рекомендацій особам з інвалідністю по зору та терміну дії індивідуальної програми реабілітації