Постанова про УТОС і УТОГ

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

Затверджено Президією ВУЦВК 4.VI.1933 р.
протокол № 61 (554 п. 5)

Про Українське товариство сліпих
і Українське товариство глухонімих

Щоб більше залучити маси сліпих і глухонімих до виробничої праці та активної участі в господарському і культурному будівництві, поліпшити їхній матеріальний стан, піднести культурний рівень та розвинути їх політичну свідомість на основі розгорнутої ініціативи та самодіяльності самих сліпих і глухонімих, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада Народних Комісарів УСРР постановляють:

 I.

Визнати за доцільне організувати Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих, як громадські організації, на таких засадах:

1. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих мають за своє завдання — поліпшувати умови життя сліпих і глухонімих, матеріальне їх забезпечення, політичне виховання та освіту сліпих і глухонімих, навчання ремествам і іншим видам загальнокорисної праці, а так само трудове влаштування сліпих і глухонімих у державній і кооперативній промисловості та в інших доступних для них галузях народного господарів.

2 Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих є громадські організації, які, діючи на засадах самодіяльності своїх членів самостійно виконують свої завдання під загальним керівництвом і доглядом Народного Комісаріату Соціального Забезпечення УСРР на підставі цієї постанови й статутів, що їх стверджує Народний Комісаріат Соціального Забезпечення УСРР.

3. Для здійснення своїх завдань Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих:

а) відкривають відповідні учбові заклади, учбово-виробничі та інші підприємства й установи для притягнення сліпих і глухонімих до громадськокорнсної праці;

б) організовують встановленим порядком проведення обліку сліпих і глухонімих, що живуть в межах УСРР і допомагають в цій роботі іншим відповідним установам і організаціям;

в) допомагають роботі відповідних народних омісаріатів і центральних установ УСРР щодо раціональної постановки дошкільного й позашкільного виховання та навчання сліпих і глухонімих, організації медичної допомоги та проведення заходів у справі попередження сліпоти та глухонімоти;

г) провадять культурно-освітню й культурно-побутову роботу серед сліпих і глухонімих, організовуючи для них спеціальні клуби, червоні кутки, гуртожитки, тощо;

д) видають періодичну та іншу літературу в питаннях праці, побуту й професійної освіти сліпих і глухонімих та профілактики сліпоти та глухонімоти.

4. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих мають право порядком, передбаченим за статутом відповідного товариства, утворювати на території УСРР свої відділки: в АМСРР, обласні, районні, міські, сільські, а також осередки товариства (фабрично-заводські, радгоспні, тощо) для здійснення в межах району їх діяльності завдань товариства, передбачених цією постановою та статутом товариства.

Зазначені відділки і осередки чинять на підставі статуту відповідного Українського товариства під загальним керівництвом і доглядом місцевих органів соціального
забезпечення.

5. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих та їх місцеві відділки (арт. 4) мають право юридичної особи й відповідають за свої зобов’язання в межах належного їм майна, причому Українське товариство не від повідає за борги своїх місцевих відділків, а ці останні — за борги Українського товариства.

Члени Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих за борги товариства і їх відділків жодної відповідальності не несуть.

6. За членів Українського товариства сліпих можуть бути особи, що мають 14 років, цілком або частково сліпі, коли їх за ступенем втрати зору віднесено до першої або другої групи інвалідності.

Членами зазначених товариств можуть бути й інші трудящі, коли вони можуть бути корисні для здійснення завдань відповідного товариства, також юридичні особи, державні органи, професійні та інші громадські організації.

Членами Українського товариства сліпих та Українського товариства глухонімих не можуть бути особи, позбавлені за конституцією УСРР виборчих прав.

Порядок і умови прийому до складу членів цих товариств, зокрема: зрячих до Українського товариства сліпих, осіб, що володіють мовою й слухом до Українського товариства глухонімих, а також юридичних осіб та порядок вибуття й виключення зі складу цих товариств визначається в їх статутах.

УВАГА: Особи, молодші за 18 років, що їх прийнято до складу членів Українського товариства сліпих або Українського товариства глухонімих, не можуть брати участі з правом ухвального голосу на загальних зборах товариства, а так само їх не можна обирати до органів управління та контролю товариства.

7. Члени Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих сплачують вступні та членські внески. Незаможних сліпих, глухонімих (глухих, сліпих), безробітних та учнів можна звільняти від сплати членських внесків або для них встановлюється зменшений розмір цих внесків.

Розмір і порядок сплати зазначених внесків визначається в статуті товариства.

8. Сліпі —- члени Українського товариства сліпих та глухонімих (глухі, німі) — члени Українського товариства глухо німих мають право на матеріальну та іншу допомогу відповідного товариства порядком, що його встановлює це товариство, порозумівшись з Народним Комісаріатом Соціального Забезпечення УСРР.

9. Кошти Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих складаються з:

1) вступних і членських внесків;

2) прибутків від учбово-виробничих та інших підприємств відповідного товариства;

3) прибутків від концертів, лекцій, вистав, літературних видань, тощо;

4) відрахувань, що їх роблять державні органи, кооперативні та інші громадські організації й установи на підсилення коштів товариства;

5) добровільних зборів і пожертв;

6) інших надходжень.

10. Органи управління і контролю Українського товариства сліпих і
Українського товариства глухонімих утворюються на засадах виборності.

Порядок утворення цих органів і їх діяльності визначається в статутах відповідних товариств.

11. Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих та їх місцеві відділки звільняються від усіх податків і оплат, що їх встановлюють місцеві Ради.

12. Учбово-виробничі підприємства та інші заклади й установи Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих та їх місцевих відділків дорівнюються щодо пільг і переваг, а так само щодо постачання сировини, інших матеріалів і товарів — до державних підприємств і закладів для інвалідів, що на державному бюджеті.

При найманні приміщень для учбово-виробничих підприємств і майстерень Українському товариству сліпих і Українському товариству глухонімих та їхнім місцевим відділкам дається знижка розміром не менш 50% плати, встановленої за ці приміщення для державних органів.

1З. Артілі сліпих, що їх організовує Українське товариство сліпих, або його місцеві відділки та артілі глухонімих, (глухих, німих), що їх організовує Українське товариство глухонімих або його місцеві відділки, мають право на пільги й переваги, надані артілям кооперації інвалідів і чинять на підставі статутів, що їх видає Народний Комісаріат Соціального Забезпечення УСРР для кооперативних артілей інвалідів.

14. Артілі сліпих і артілі глухонімих можуть входити, як окремі організації, до системи кооперації інвалідів, або зливатись з існуючими кооперативними об’єднаннями інвалідів.

Порядок і умови входження артілей сліпих і артілей глухонімих до кооперативної системи інвалідів визначається правилами, виданими Народним Комісаріатам Соціального Забезпечення УСРР.

15. Сліпі — члени Українського товариства сліпих та глухонімі (глухі, німі) — члени Українського товариства глухонімих мають право вступати до складу кооперативних об’єднань інвалідів нарівні з інвалідами війни й праці.

16. Сліпі — члени Українського товариства сліпих та глухо німі (глухі, німі) — члени Українського товариства глухонімих, а так само особи, що є на їхньому утриманні, щодо розміру й порядку сплати комірного та комунальних послуг, а так само податків і сплат дорівнюються до інвалідів, що є на державному (соціальному) забезпеченні та членів їх родин.

Неповнолітніх дітей сліпих — членів Українського товариства сліпих, і неповнолітніх дітей глухонімих — членів Українського товариства глухонімих приймають до всіх шкільних закладів, дитячих садків, дитячих майданчиків і ясел переважно перед іншими дітьми відповідних соціальних категорій після прийняття дітей, що для них установлено чинним законодавством спеціальні пільги щодо прийому до зазначених закладів.

17. Діяльність Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих припиняється за постановами вищих органів влади.

Діяльність місцевих відділків цих товариств припиняється за постановами центральних органів відповідного товариства, затвердженими Народним Комісаріатом Соціального Забезпечення УСРР, або за постановами Народного Комісаріату Соціального Забезпечення УСРР, Народного Комісаріату Соціального Забезпечення АМСРР або відділків Соціального Забезпечення Облвиконкомів за належністю.

18. Якщо після ліквідації місцевого відділку зазначених товариств залишаються гроші або інше майно, вони надходять після задоволення претензій кредиторів до Українського товариства сліпих або Українського товариства глухонімих за належністю.

II.

19. Доручити Народному Комісаріату Соціального Забезпечення УСРР протягом двох декад затвердити й видати статути Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих.

20. З організацією Українського товариства сліпих і Українського товариства глухонімих ліквідувати Український Комітет допомоги сліпим і глухонімим при Народному Комісаріаті Соціального Забезпечення УСРР.

III.

21. У зв’язку з цією постановою скасувати п. 4 арт. 4 статуту про Народний Комісаріат Соціального Забезпечення УСРР (З6. Зак. УРСР 1931 р. № 26, арт. 207).

Тимчасово в.о. Голови ВУЦВК В. Затонський
Заступник голови РНК УСРР Т. Любченко

м. Харків
4 червня 1933 р.

(Постанова ця оголошена в 36. Зак. УСРР за 1933 р № 32, ст. 410)