Відшкодування ПДВ в умовах воєнного стану

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 року № 2118-IX підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 69, яким установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Крім того тимчасово зупинено дію пунктів 200.10 – 200.12 статті 200 Податкового кодексу України, якими передбачено механізм відшкодування суми ПДВ і встановлено, що отримання бюджетного відшкодування відбувається в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки.

Ці зміни до Податкового кодексу України призвели до виникнення затримок щодо відшкодування ПДВ і унеможливили проведення камеральних перевірок за результатами яких відбувається узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування.

Зупинення проведення податкових перевірок під час яких здійснюється узгодження суми відшкодування ПДВ не аби як занепокоїло керівників підприємств Українського товариства сліпих.

17 березня 2022 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2120-IX згідно якого підпункт 69.2 пункту 69 підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України викладено у такій редакції:

«69.2. Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, за виключенням товарів (продукції), визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2, 215.3.2-1 та 215.3.3-1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу.

Така камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання;

фактичних перевірок.

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок, передбачених цим підпунктом, до платників податків застосовується відповідальність згідно з цим Кодексом, законами, контроль за якими покладено на контролюючі органи, а вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), у такому випадку не застосовуються, у тому числі положення підпункту 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 цього Кодексу».

Також цим законом доповнено підпункт 69.11 пункту 69 підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України і тепер він викладений у такій редакції:

«Зупинити дію пунктів 200.10-200.12 статті 200 цього Кодексу крім узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, визначеної абзацом другим пункту 69.2 цього підрозділу».

Таким чином питання врегульоване і тепер відновлюються камеральні перевірки декларацій до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Крім цього Центральне правління Українського товариства сліпих звернулось до уряду з проханням першочергового відшкодування ПДВ для підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю, в тому числі підприємствам УТОС, якщо можливо буде встановлюватись якась черговість відшкодування ПДВ в зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями бюджету в умовах військового стану.

Також пропонуємо ознайомитись з особливостями заповнення звітності з ПДВ в період дії воєнного стану.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів .України від 19 березня 2022 року № 323 «Деякі питання користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану на території України» дозволи на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану в Україні, продовжуються на період його дії та протягом двох календарних кварталів після його припинення або скасування.