Звернення до Галини Третьякової з проханням надати коментарі щодо запровадження конкурсного підходу при наданні фінансової підтримки для Українського товариства сліпих

Звернення Заслуженого журналіста України, Головного редактора Об’єднаної редакції періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик» Щербань Наталії Анатоліївни до Голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Третьякової Галини Миколаївни щодо можливого запровадження конкурсного підходу у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських.

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ (УТОС)

ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
“ОБ’ЄДНАНА РЕДАКЦІЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ “ЗАКЛИК”

 

№4 від 21 лютого 2020 року

Голові Комітету з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів
Верховної Ради України
Третьяковій Г.М.

Шановна Галино Миколаївно!

Рівень розвитку держави, особливо, яка прагне до європейських засад, визначається соціальним захистом її громадян, а особливо найуразливіших категорій населення – людей з інвалідністю. На жаль, такі установи, як Міністерство соціальної політики України і Фонд соціального захисту інвалідів, які покликані захищати і підтримувати громадян з інвалідністю не виконують свою функцію належним чином, а навпаки з кожним роком ускладнюють життя людям з інвалідністю.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні подавати допомогу і сприяти громадським організаціям осіб з інвалідністю в їх діяльності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183 затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських, який містить чіткі критерії визначення обсягу фінансової підтримки. Згідно цього порядку розподіл бюджетних коштів проводиться Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій робочої групи, утвореної Фондом за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів.

Наприкінці 2019 року Міністерство соціальної політики України вийшло з ініціативою радикально змінити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських.

Основною неприйнятною пропозицією є поширення на громадські об’єднання осіб з інвалідністю дії Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, бо це неминуче призведе до вимушеної конкуренції між собою громадських об’єднань, які опікують особами з інвалідністю різних нозологій, що на практиці призведе до того, що конкурсній комісії доведеться обирати умовно кажучи між незрячими та нечуючими або між тими, хто має ДЦП та ментальні порушення. Одна справа коли між собою конкурують екологічні або культурологічні громадські організації, а зовсім інша справа коли кошти треба розподіляти між тими організаціями, які опікуються найуразливішими верствами населення.

Запропонований Міністерством соціальної політики України проект порядку зовсім не враховує специфіку надання фінансової підтримки найпотужнішим і найстарішим всеукраїнським громадським організаціям осіб з інвалідністю з понад 85-ти річним досвідом діяльності, якими є Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих на які Міністерство соціальної політики України планує поширити дію запропонованого проєкту вже у наступному році. Якщо інші громадські організації отримують фінансову підтримку для реалізації програм та заходів, то Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих отримують цю фінансову підтримку на забезпечення життєдіяльності своїх обласних і місцевих осередків та для належного функціонування розгалуженої цілісної мережі соціально важливих об’єктів непромислової сфери до яких належать: бібліотеки, клуби, гуртожитки та бази відпочинку.

За рахунок коштів фінансової підтримки також забезпечується діяльність унікальної та єдиної в Україні редакції періодичних видань шрифтом Брайля, Боярського будинку відпочинку УТОС, де щорічно безкоштовно відпочивають незрячі з усієї України. Не може обходитись без фінансової підтримки й Реабілітаційний центр УТОС в якому проходять реабілітацію люди з порушеннями зору, які втратили зір у дорослому віці, зокрема й ті, хто втратив зір у наслідок поранення на сході України під час бойових дій.

До роботи на об’єктах непромислової сфери УТОС залучено приблизно півтори тисячі працівників з яких переважна більшість це особи з інвалідністю по зору, які у разі втілення задумів Міністерства соціальної політики України можуть залишитись без роботи.

У 2009 році Україна ратифікувала Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, а це означає, що наша держава взяла на себе обов’язок і відповідальність за соціальний захист людей з інвалідністю та належну турботу про найуразливішу категорію громадян.

Насправді, використовуючи фінансову підтримку Українське товариство сліпих сприяє уряду у реалізації державної політки у сфері забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю, які передбачені Конвенцією про права осіб з інвалідністю.

Право передбачене Конвенцією
про права осіб з інвалідністю
Обов’язок держави-учасниці Конвенції про права осіб з інвалідністю Форма сприяння УТОС у реалізації державної політки за рахунок коштів фінансової підтримки
Статті 29. Участь у політичному та суспільному житті Сприяти створення організацій осіб з інвалідністю і вступ до них для того, щоб представляти осіб з інвалідністю на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях. Діяльність обласних та перинних організації УТОС, які здійснюють представництво осіб з інвалідністю по зору на регіональному та місцевому рівнях.
Статті 30. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом Забезпечення доступу до творів культури в доступних форматах.

Держави-учасниці вживають належних заходів для того, щоб надати особам з інвалідністю можливість розвивати й використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал не тільки для власного блага, а й для збагачення всього суспільства.

Діяльність Центральної спеціалізованої бібліотеки та місцевих спеціальних бібліотек УТОС.

Діяльність Капели бандуристів «Карпати».

Діяльність Боярського будинку відпочинку та інших баз відпочинку.УТОС.

Діяльність будинків культури та клубів, спортивних секцій та гуртків.

Стаття 20
Індивідуальна мобільність
Держави-учасниці вживають ефективних заходів для забезпечення індивідуальної мобільності осіб з інвалідністю з максимально можливим ступенем їхньої самостійності. Діяльність Реабілітаційного центру УТОС
Стаття 26
Абілітація та реабілітація
Держави-учасниці організовують, зміцнюють та розширюють комплексні абілітаційні та реабілітаційні послуги й програми, особливо у сфері охорони здоров’я, зайнятості, освіти й соціального обслуговування, Діяльність обласних та первинних організацій УТОС
Стаття 21
Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації
Забезпечення осіб з інвалідністю інформацією, призначеною для широкої публіки, у доступних форматах і з використанням технологій, що враховують різні форми інвалідності, своєчасно й без додаткової плати. Діяльність Об’єднаної редакції періодичних видань УТОС «Заклик» та Навчально-інформаційного комп’ютерного центру УТОС

Незважаючи на вищевикладені аргументи, що доводять неприйнятність «експериментів» у соціальній політиці над людьми, зокрема, з інвалідністю по зору і слуху, Міністерство соціальної політики листом від 18.12.2019р. №21820/1/2-19/58 направило УТОС на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», в якому вносяться зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 14 березня 2018р. №183 та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011р. №1049, де передбачається, починаючи з 2021 року, отримання фінансової підтримки Українським товариством сліпих на конкурсній основі. Центральне правління УТОС не погодило і не підтримало зазначений проєкт постанови.

23 грудня 2019 року Українське товариство сліпих підготувало та надало уряду всі обґрунтування щодо неможливості застосування отримання фінансової підтримки УТОС на умовах конкурсу.

Цей проєкт обурив людей з інвалідністю по зору та по слуху і вони 29 січня 2020 року аби висловити свій протест зібрались під стінами Міністерства соціальної політики України. Люди з інвалідністю сподівались, що чиновники Міністерства соціальної політики їх почують і зрозуміють. Сотні людей під дощем та вітром сподівались на підтримку держави і просили особистої зустрічі з міністром соціальної політики Юлею Соколовською. Однак, до протестувальників вийшов заступник міністра соціальної політики Музиченко Віталій Володимирович. Недійшовши до протестувалиників В.В.Музиченко поспілкувався з журналістами провідних телеканалів, надавши їм досить абстрактну інформацію щодо впровадження конкурсу. Потім пообіцяв протестувальникам організувати особисту зустрів представників УТОС з міністром соціальної політики, яка до цього часу не відбулась.

Також ситуацію відносно впровадження конкурсу було обговорено 5 лютого 2020 року на Всеукраїнській нараді представників УТОС з усіх регіонів України, голів обласних організацій, керівників учбово-виробничих підприємств УТОС та інших непромислових організацій Товариства. Учасники цієї наради підгоували колективне звернення до Президента України В.О.Зеленського, Голови Верховної Ради України Д.О.Розумкова, Прем’єр-міністра України О.В.Гончарука з проханням не допустити конкурсним підходом руйнації життєдіяльності УТОС, ліквідації робочих місць осіб з інвалідністю по зору і врахувати пропозиції Українського товариства сліпих.

12 лютого 2020 року під Вашим головуванням відбулась нарада за участі заступника міністра соціальної політики В.В.Музиченка та депутатів Верховної Ради на яку були запрошені голови Центральних правлінь УТС та УТОГ для обговорення хвилюючого для цих організацій питання про можливе впровадження конкурсного підходу. На зустрічі керівництво УТОС і УТОГ надало інформацію, що у свій час ці всеукраїнські організації надавали державі потужну фінансову допомогу. Зокрема, під час аварії на Чорнобильській АЕС. За допомогою цих організацій були побудовані установи державного значення, зокрема, приміщення Міністерства соціальної політики України, а також приміщення спеціальних шкіл. А головне треба зазначити, що всі об’єкти УТОС і УТОГ (підприємства, гуртожитки, бази відпочинку, організації непромислової сфери, житлові будинки) були побудовані за власні кошти цих організацій. І дуже було прикро чути від високопосадовців, що держава не повинна нас утримувати і що ми маємо конкурувати на рівних у нинішніх ринкових умовах, але фізично це не можливо.

Після палких дискусій було прийнято рішення яким передбачено, що на 2020-2021 роки залишити без змін діючий порядок надання фінансової підтримки для УТОС і УТОГ згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року №183 та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049. Також було прийнято рішення, що протягом цього перехідного періоду 2020-2021 років УТОС і УТОГ разом з Міністерством соціальної політики України відпрацюють питання відносно механізмів та принципів отримання фінансової підтримки з державного бюджету цих організацій на наступні періоди.

Також додало сподівань і засідання Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України 7 лютого 2020 року на якому одностайно було прийнято рішення не підтримувати поданий Міністерством соціальної політики України проєкт стосовно надання фінансової підтримки з державного бюджету для УТОС і УТОГ на умовах конкурсу. І це рішення було подано до Мінсоцполітики.

Але сподівання УТОС і УТОГ були марними і як завжди розбили об бюрократичний цинізм. Бо як виявилось під час спілкування 18 лютого 2020 року Голови Центрального правління УТОС В.М.Більчича з Заступником міністра соціальної політики В.В.Музиченком відносно залишення порядку фінансування без змін на 2020-2021 роки, згідно рішення від 7 лютого Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України та від 12 лютого 2020 року у Верховній Раді, то Заступником міністра соціальної політики було зазначено, що цю норму в остаточній редакції проєкту постанови «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» було вилучено, тобто запроваджуються з 2021 року конкурсні умови отримання фінансування з державного бюджету для УТОС і УТОГ. В.В.Музиченко зазначив, що всі матеріали з цього питання направлені до Кабінету Міністрів України.

Таким чином всі вищезазначені звернення і рішення були проігноровані Міністерством соціальної політки України.

На жаль Міністерство соціальної політики України при підготовці проєкту постанови «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» зовсім не врахувало позицію Президента України В.О.Зеленського, який у Міжнародний день людей з інвалідністю 3 грудня 2019 року пообіцяв представникам Українського товариства сліпих, що не буде ніяких ускладнень в отриманні фінансової підтримки з держбюджету для Українського товариства сліпих, не буде погіршення ситуації для виконання статутних завдань.

Для висвітлення цієї ганебної ситуації у засобах масової інформації прошу Вас надати коментарі з цього питання і чітку позицію щодо підтримки Українського товариства сліпих.

З повагою

Заслужений журналіст України,
член Президії ЦП УТОС,
Головний редактор ОРПВ УТОС «Заклик» Наталія Щербань