Позиція УТОС щодо внесення змін до державного бюджету на 2020 рік

Чинний Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» передбачає за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» видатки у сумі 89362,4 тис. гри. з них на фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України окремим рядком передбачено – 76025.9 тис. гривень.

У проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» зменшено обсяг видатків споживання до 66426.0 тис. гривень.

У зв’язку зі зменшенням обсягу видатків за вищезазначеною програмою Міністерство соціальної політики України визнало за доцільне забезпечити пропорційне їх зменшення за окремим рядком. Тома Міністр соціальної політики України Марина Лазебна листом №4930/0/2-20/10 від 9 квітня 2020 року звернулась до голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Юрія Арістова з проханням внести зміни до зазначеного проекту, передбачивши в додатку № 3 за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю», з обсягом видатків споживання 66426,0 тис гри, окремий рядок «у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, та Союзу осіб з інвалідністю України» з обсягом видатків споживання 54778.3 тис гривень.

Українське товариство сліпих щиро дякує Міністру соціальної політики України Марині Лазебній за позицію висловлену у вищезазначеному листі та за ту увагу, яка постійно приділяється питанню надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.

Українське товариство сліпих висловлює сподівання, що Комітет з питань бюджету Верховної Ради України підтримує позицію Міністерства соціальної політики України, враховуючи специфіку використання коштів фінансової підтримки Українським товариством сліпих та Українським товариством глухих, яка спрямовується на утримання розгалуженої мережі непромислової сфери цих товариств, а не на проведення різноманітних заходів (конференцій, семінарів, виставок та концертів).

Українське товариство сліпих висловлює своє обурення щодо позиції голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галини Третьякової, висловленої на її сторінці у соціальній мережі facebook, відносно звинувачувань у бік уряду та Міністерства соціальної політики України щодо начебто перекладання відповідальності на народних депутатів та участі у якихось схемах лобіювання інтересів конкретних громадських організацій.

Українське товариство сліпих просить голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галину Третьякову утриматись в подальшому від висловлення оціночних суджень відносно начебто безконтрольного використання коштів громадськими організаціями, бо вони використовуються в межах порядку, визначеного урядом, а також використання контролюється розпорядниками коштів Міністерством соціальної політики України та Фондом соціального захисту інвалідів, органами Державної казначейської служби та Державної аудиторської служби України. Подібні висловлювання не личать посадовій особі того рівня та шкодять діловій репутації громадських організацій за що виникає право притягнення до цивільної відповідальності.

Українське товариство сліпих висловлює своє занепокоєння стосовно того, що голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галина Третьякова впливає на формування негативної громадської думки щодо діяльності Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України.

Українське товариство сліпих нагадує голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галині Третьяковій, що УТОС і УТОГ були створені за рішенням українського уряду ще у 1933 році та мають значний практичний досвід здійснення соціально-трудової реабілітації людей з інвалідністю, залучення їх до суспільно корисної діяльності та організації їхнього дозвілля.

Діяльність Українського товариства сліпих спрямована на щоденну конкретну практичну допомогу людям з інвалідністю по зору і здійснюється на постійній основі та носить системний характер, що потребує постійного стабільного фінансування, яке Українське товариство сліпих самостійно забезпечити не може.

9 листопада 2018 року Комітет ООН по правам осіб з інвалідністю ухвалив Зауваження загального порядку № 7 (2018) про участь осіб з інвалідністю, включаючи дітей з інвалідністю, через об’єднання, які їх представляють, у здійсненні і моніторингу Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Згідно пункту 61 цих зауважень Комітет ООН по правам осіб з інвалідністю рекомендує державам-учасницям вжити критерії виділення коштів на цілі проведення консультацій, в тому числі за допомогою розподілу коштів між різними організаціями осіб з інвалідністю на рівних засадах, включаючи стійке базове інституційне фінансування, а не тільки проектне фінансування.

Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих, враховуючи їхню розгалужену мережу непромислової сфери та постійну діяльність на професійній основі, потребують саме базового інституційного фінансування.

Головний редактор ОРПВ УТОС «Заклик» Наталія Щербань

Лист ЦП УТОС від 9 квітня 2020 року до Міністерства соціальної політики України щодо збереження окремого рядку у бюджеті 2020 року для фінансування УТОС, УТОГ, НАІУ і СОІУ

Лист МСП №4930/0/2-20/10 від 9 квітня 2020 року