Як збільшити ефективність структурного управління в Українському товаристві сліпих

Громадська організація «Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих» заснована 4 червня 1933 року Урядом України, яка поширює свою діяльність по соціалізації громадян з вадами зору згідно чинного законодавства по всій території нашої держави. Як Громадська організація – вона зверху до самого низу структурована і її схематично можна відобразити як піраміду. Управління великою системною структурою повинно бути просякнуте комунікаційними зв’язками від вершини піраміди і до її основи та в зворотному напрямку. Таку структурну організацію мають практично всі Всеукраїнські Громадські організації. Вищий орган управління великою територіальною системою повинен визначати напрямок руху, ставити завдання нижчестоящим структурним підрозділам, організовувати їх виконання та контроль.

Очолює Громадську організацію керівник, який, як правило, має заступників, яким ним делегуються для виконання певні повноваження. Колегіальним виконавчо-розпорядчим органом є президія ЦП УТОС, яка звітує своєю діяльністю перед Центральним правлінням Українського товариства сліпих.

На рівні областей засновані та працюють обласні правління УТОС, які мають в своїй структурі первинні організації УТОС як виробничі, так і територіальні. Кількість первинних організацій в різних областях різна в залежності від чисельності осіб з вадами зору.

Територіальні первинні організації УТОС, яких на кінець 2020 року налічується в нашому Товаристві 109 одиниць, як правило, працюють з рядовими членами УТОС через свої структурні утворення: ради групоргів; старших групоргів; групоргів. Діяльність Всеукраїнської організації інвалідів повинна поширюватись на всі населені пункти, в яких проживають громадяни з вадами зору.

На сьогодні в Україні налічується 27163 села, 886 селищ міського типу та 459 міст, що разом складає 28508 населених пунктів. Не важко зрозуміти, яка кількість населених пунктів, сіл, селищ приходиться на одну міжрайонну територіально-первинну організацію – це в середньому приблизно дві з половиною сотні населених пунктів на одну територіальну первинну організацію. Як же тоді нам дійти до кожного населеного пункту, адже в кожному з них можуть проживати громадяни з вадами зору. Це завдання стоїть перед кожним правлінням ТПО, яке розташоване в певному населеному пункті одне на декілька сучасних районів. І, все-таки, ми повинні прагнути до того, щоб дійти до кожного населеного пункту для того, щоб зрозуміти чи не мешкає там особа з глибоким враженням зору, знаючи про те, що більшість членів нашого Товариства – це люди поважного віку і саме серед таких громадян, як правило, є досить багато осіб з глибоким враженням зору.

Одним із головних завдань територіальних первинних організацій – є виявлення та залучення в члени УТОС громадян України з інвалідністю по зору. Світовий досвід показує, що кількість громадян з глибоким враженням зору коливається в різних державах від 0,35% до 0,55% в залежності від рівня та умов життя, рівня медичного обслуговування тощо. Отже, зробивши невеличкі математичні розрахунки, ми розуміємо, що нам ще потрібно багато працювати в цьому напрямку. Ось чому нам вкрай важливо сформувати активно працюючі структурні підрозділи в наших первинних організаціях УТОС, адже відповідальність за ефективну організацію роботи з самого верху від керівництва товариства і до самого низу – рядового члена УТОС може бути тільки взаємною.

Керує первинною організацією УТОС правління організації, яке, як правило, обирається з активних членів УТОС, які мають інвалідність по зору. На сьогодні голова правління територіальної первинної організації має зрячого секретаря, який допомагає йому в роботі, але потрібно зрозуміти, що голові правління та секретарю фізично неможливо побувати в кожному населеному пункті, яких на їх території більше двох сотень і які повинна охоплювати своєю діяльністю територіальна первинна організація УТОС. Саме тому, дуже важливо на місцях формувати невеликі групи з членів УТОС та обирати групоргом найактивнішого члена серед цієї групи, який міг би певну кількість часу приділяти громадській роботі. Це дуже важливо – мати активного групорга, адже саме від нього буде залежати стан справ в групі: доведення ним до кожного члена групи інформації; виявлення нових людей з глибокими вадами зору та сприяння залученню їх до членства в УТОС; періодичне відвідування вдома лежачих, малорухомих, пристарілих та одиноких членів групи; повідомлення членів своєї групи про час та місце проведення культурно-масових заходів; за допомогою місцевих органів самоврядування та за дорученням правління організації сприяти поліпшенню житлово-побутових умов незрячих, забезпеченням їх паливом, продуктами; інформування правління організації про необхідність клопотання перед районними органами соціального захисту про закріплення за ними працівників центрів обслуговування одиноких пристарілих.

На даний час в первинних, обласних організаціях товариства розпочалася звітно-виборча кампанія до 18 з’їзду Українського товариства сліпих. Проходить підготовчий період по організації проведення звітно-виборчих зборів, конференцій і в сучасних умовах, що склалися, керівникам первинних та обласних організацій потрібно зосередити більшу увагу на ефективну роботу низових структурних утворень первинних організацій – груп, групоргів, старших групоргів, рад групоргів, які працюють безпосередньо з рядовими членами УТОС.

В зв’язку з децентралізацією адміністративного управління в районах та областях нашої країни, демографічною ситуацією, реорганізацією (злиттям) деяких первинних організацій УТОС, сьогодні виникає необхідність налагодження більш ефективних комунікативних зв’язків від керівництва товариства, обласних організацій, правлінь первинних організацій до рядових членів УТОС.

Оскільки деякі наші первинні організації на сьогодні мають дуже велику чисельність, а інші охоплюють досить велику територію, де проживають рядові члени УТОС, то процеси доведення інформації до рядових членів УТОС і отримання зворотної інформації потребують більш чіткого і ефективного налагодження комунікативних зв’язків, особливо в структурах первинних організацій УТОС.

В сучасних умовах виникає необхідність більш практичного підходу до формування груп в первинних організаціях, обрання групоргів, старших групоргів, формування рад групоргів. Вже на сьогодні є міста, райони, ОТГ, де проживає велика чисельність членів УТОС і велика відстань до офісу правління первинної організації, яка ще й не забезпечується прямими пасажирськими маршрутами. Зважаючи на ці обставини, керівникам структурних підрозділів товариства потрібно вкрай ефективно підійти до формування (переформування) груп в первинних організаціях, виборів групоргів, старших групоргів, формування рад групоргів.

Сьогодні правлінням організацій УТОС потрібно переглянути кількість практично діючих груп членів УТОС в первинній організації з метою налагодження більш якісної і ефективної роботи групоргів по забезпеченню комунікативних зв’язків членів групи з правлінням організації, надання групоргом можливої допомоги членам своєї групи на місцевому рівні, донесення інформації до правління організації щодо надання ним необхідної допомоги членам групи.

В окремих населених пунктах бажано мати сформовану групу членів УТОС. Якщо кількість членів УТОС в населеному пункті одна-дві особи, то група може бути сформована з членів УТОС, які проживають в декількох найближчих населених пунктах. Бажано, щоб середня чисельність групи в первинній організації приблизно складала 10-12 осіб. У тих випадках, коли в населеному пункті проживає декілька десятків осіб, формувати декілька груп з середньою чисельністю, а серед групоргів обирати старшого групорга, який буде координувати діяльність сформованих груп в цьому населеному пункті.

Групорга необхідно обирати на зборах групи відкритим голосуванням з будь-якої кількості кандидатів строком на 5 років. У випадку, коли через територіальну роз’єднаність проживаючих членів групи неможливо провести вибори групорга, він може бути призначеним правлінням первинної організації. Групорг у своїй роботі підпорядковується старшому групоргу, раді групоргів, правлінню первинної організації, виконує їх доручення та звітується про свою роботу на зборах групи та при необхідності перед правлінням первинної організації.

Обраним групоргам необхідно: своєчасно доводити до членів своєї групи, які за станом здоров’я не можуть відвідувати загальні збори, рішення вищестоящих організацій, загальних зборів первинних організацій іншу необхідну інформацію; підтримувати постійний зв’язок з членами групи; періодично відвідувати вдома лежачих, малорухомих, пристарілих та одиноких членів своєї групи; при можливості за їх проханнями доставляти їм озвучену літературу, продукти харчування, медикаменти, гуманітарну допомогу; допомагати збирати членські внески, здавати їх в касу первинної організації; повідомляти членів групи про час та місце проведення культурно-масових заходів; сприяти за допомогою місцевої влади та за дорученням правління поліпшенню житлово-побутових умов незрячих членів УТОС, забезпеченню їх паливом та продуктами.

Таким чином, вибудована структура Всеукраїнської громадської організації інвалідів від найвищої посадової особи – «Голови Центрального правління» і аж до рядового члена цієї організації забезпечить постійно діючі комунікаційні зв’язки передачі інформації зверху до самого низу та в зворотному напрямку, а при налагодженні ефективної роботи групоргів – забезпечить простих членів організації певними соціальними послугами. Ось чому цю роботу дуже важливо оновити саме на початку звітно-виборчої кампанії в первинних організаціях Українського товариства сліпих.

1 жовтня 2020 року Михайло Новосецький