УТОС звернувся до Президента України щодо надання фінансової підтримки у 2020 році

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року передбачав за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» видатки у сумі 89362,4 тис. гри. з них на фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України окремим рядком передбачено – 76025.9 тис. гривень.

13 квітня 2020 року Верховна Рада України ухвали Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» зменшено обсяг видатків споживання до 66426.0 тис. гривень. Крім цього з бюджету вилучено окремий рядок відповідно до якого передбачалось фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України.

16 квітня 2020 року Голова Центрального правління Українського товариства сліпих Більчич Владислав Миколайович звернувся до Президента України Зеленського Володимира Олександровича з офіційним листом, текст якого опубліковано нижче.

__________________________________________________________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ» (УТОС)
ЦЕНТРАЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ

16.04.2020р. № 16-10/23

Президенту України
В.О. Зеленському

Шановний Володимире Олександровичу!

Всупереч попереднім рішенням Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів про продовження дії нормативно-правових документів, якими врегульовується фінансування Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, в результаті прийнятого 13.04.2020 р. Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020рік» (реєстраційний № 3270-д від 11.04.2020р.) яким скасовано виділення фінансової підтримки окремим рядком для УТОС і УТОГ, переведено отримання такої підгримки на конкурсних умовах, цим самим створюючи соціальну напругу, при якій тисячі осіб з порушеннями зору та слуху залишаться без необхідної щоденної допомоги, знищення мережі організацій невиробничої сфери, працівники якої щоденно здійснювали роботу у партнерстві з державою для реалізації державної політики соціальної захищеності осіб з інвалідністю зі слуху та зору.

Просимо Вашого термінового доручення у вирішенні через Міністерство соціальної політики України врегулювання питання фінансування діяльності Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, що передбачено, діючими нормативно-правовими актами, які до цього часу виконувалися. Звертаємо увагу, що у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусної інфекції не може бути проведення будь-яких конкурсів. Вимушені Вас інформувати, що на цей час вже четвертий місяць сотні працівників УТОС, з яких основному – це особи з інвалідністю, не отримують заробітну плату і це тоді коли людям з порушенням зору потрібна допомога, як особам з найтяжчою нозологією інвалідності

Просимо від імені багатотисячної спільноти сліпих і глухих, працівників соціальної сфери наших товариств Вашої допомоги в недопущенні безробіття в товариствах, у вирішенні питання збереження діючих невиробничих структур УТОС і УТОГ, вирішення питання отримання для наших товариств фінансової підтримки без впровадження конкурсу, що дасть можливість зберегти нам діючі робочі місця для осіб з інвалідністю по зору і слуху, забезпечити їх роботою та належною заробітною платою в цей нелегкий для України час, пов’язаний з пандемією і карантином.

З повагою,

Голова Українського товариства сліпих В.М. Більчич

Позиція УТОС щодо внесення змін до державного бюджету на 2020 рік

Чинний Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» передбачає за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» видатки у сумі 89362,4 тис. гри. з них на фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України окремим рядком передбачено – 76025.9 тис. гривень.

У проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» зменшено обсяг видатків споживання до 66426.0 тис. гривень.

У зв’язку зі зменшенням обсягу видатків за вищезазначеною програмою Міністерство соціальної політики України визнало за доцільне забезпечити пропорційне їх зменшення за окремим рядком. Тома Міністр соціальної політики України Марина Лазебна листом №4930/0/2-20/10 від 9 квітня 2020 року звернулась до голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Юрія Арістова з проханням внести зміни до зазначеного проекту, передбачивши в додатку № 3 за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю», з обсягом видатків споживання 66426,0 тис гри, окремий рядок «у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, та Союзу осіб з інвалідністю України» з обсягом видатків споживання 54778.3 тис гривень.

Українське товариство сліпих щиро дякує Міністру соціальної політики України Марині Лазебній за позицію висловлену у вищезазначеному листі та за ту увагу, яка постійно приділяється питанню надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.

Українське товариство сліпих висловлює сподівання, що Комітет з питань бюджету Верховної Ради України підтримує позицію Міністерства соціальної політики України, враховуючи специфіку використання коштів фінансової підтримки Українським товариством сліпих та Українським товариством глухих, яка спрямовується на утримання розгалуженої мережі непромислової сфери цих товариств, а не на проведення різноманітних заходів (конференцій, семінарів, виставок та концертів).

Українське товариство сліпих висловлює своє обурення щодо позиції голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галини Третьякової, висловленої на її сторінці у соціальній мережі facebook, відносно звинувачувань у бік уряду та Міністерства соціальної політики України щодо начебто перекладання відповідальності на народних депутатів та участі у якихось схемах лобіювання інтересів конкретних громадських організацій.

Українське товариство сліпих просить голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галину Третьякову утриматись в подальшому від висловлення оціночних суджень відносно начебто безконтрольного використання коштів громадськими організаціями, бо вони використовуються в межах порядку, визначеного урядом, а також використання контролюється розпорядниками коштів Міністерством соціальної політики України та Фондом соціального захисту інвалідів, органами Державної казначейської служби та Державної аудиторської служби України. Подібні висловлювання не личать посадовій особі того рівня та шкодять діловій репутації громадських організацій за що виникає право притягнення до цивільної відповідальності.

Українське товариство сліпих висловлює своє занепокоєння стосовно того, що голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галина Третьякова впливає на формування негативної громадської думки щодо діяльності Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України.

Українське товариство сліпих нагадує голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Галині Третьяковій, що УТОС і УТОГ були створені за рішенням українського уряду ще у 1933 році та мають значний практичний досвід здійснення соціально-трудової реабілітації людей з інвалідністю, залучення їх до суспільно корисної діяльності та організації їхнього дозвілля.

Діяльність Українського товариства сліпих спрямована на щоденну конкретну практичну допомогу людям з інвалідністю по зору і здійснюється на постійній основі та носить системний характер, що потребує постійного стабільного фінансування, яке Українське товариство сліпих самостійно забезпечити не може.

9 листопада 2018 року Комітет ООН по правам осіб з інвалідністю ухвалив Зауваження загального порядку № 7 (2018) про участь осіб з інвалідністю, включаючи дітей з інвалідністю, через об’єднання, які їх представляють, у здійсненні і моніторингу Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Згідно пункту 61 цих зауважень Комітет ООН по правам осіб з інвалідністю рекомендує державам-учасницям вжити критерії виділення коштів на цілі проведення консультацій, в тому числі за допомогою розподілу коштів між різними організаціями осіб з інвалідністю на рівних засадах, включаючи стійке базове інституційне фінансування, а не тільки проектне фінансування.

Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих, враховуючи їхню розгалужену мережу непромислової сфери та постійну діяльність на професійній основі, потребують саме базового інституційного фінансування.

Головний редактор ОРПВ УТОС «Заклик» Наталія Щербань

Лист ЦП УТОС від 9 квітня 2020 року до Міністерства соціальної політики України щодо збереження окремого рядку у бюджеті 2020 року для фінансування УТОС, УТОГ, НАІУ і СОІУ

Лист МСП №4930/0/2-20/10 від 9 квітня 2020 року

Випуск газети «Промінь» затримується

В зв’язку з оголошенням карантину на території України та запровадженням обмежувальних заходів у Києві, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Об’єднана редакція періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик» та Республіканський будинок звукозапису і друку Українського товариства сліпих інформують про неможливість своєчасного друку та направлення до читачів газети «Промінь», яка мала вийти у понеділок 30 березня 2020 року, але електронна версія цього випуску доступна за цим посиланням.

Водночас, інформуємо, що газета «Промінь» за 30 березня 2020 року буде віддрукована та направлена читачам у плоскодрукованому варіанті та шрифтом Брайля одразу після скасування карантину.

Відбулось засідання робочої групи з розподілу бюджетних коштів на 2020 рік між УТОС і УТОГ

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю передбачено 89 362 400 гривень, у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, та Союзу осіб з інвалідністю України у розмірі 76 025 900 гривень.

19 березня 2020 року у приміщенні Фонду соціального захисту інвалідів за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, під головуванням директора Фонду соціального захисту інвалідів Сіроштан Антоніни Григорівни відбулося засідання робочої групи з формування пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів між Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України, Союзом осіб з інвалідністю України, Українським товариством сліпих та Українським товариством глухих.

Відбулось засідання робочої групи з розподілу бюджетних коштів на 2020 рік між УТОС і УТОГ

Участь у засіданні робочої групи взяли:

Голова Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Назаренко Василь Васильович;

Голова Центрального правління Українського товариства глухих Чепчина Ірина Іванівна;

Голова Центрального правління Українського товариства сліпих Більчич Владислав Миколайович;

Бухгалтер Центрального правління Українського товариства сліпих Рожок Ірина Сергіївна;

представники Національної Асамблеї людей з інвалідністю України» Назаренко Вікторія Миколаївна та Скрипка Наталія Сергіївна (по скайп зв’язку).

спецкоресподнет газети «Урядовий кур’єр» Щербань Наталія Анатоліївна.

За результатами засідання, робочою групою сформовано пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів на 2020 рік в межах бюджетної програми 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» між Українським товариством сліпих та Українським товариством глухих, якім буде надана фінансова підтримка на рівні минулого року у такому розмірі:

Українському товариству сліпих 42 876 100 гривень;
Українському товариству глухих 23 549 900 гривень.

Варто зазначити, що сума фінансової підтримки, яку отримають у цьому році Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих є значно меншою, ніж їхня заявлена фактична потреба у цих коштах, але зазначені товариства вдячні державі за те, що фінансову підтримку вдалось зберегти хоча б на рівні минулого року.

Нагадаємо, що Українське товариство сліпих заявляло фактичну потребу у фінансовій підтримці на 2020 рік у розмірі 204 мільйона гривень, а Українське товариство глухих заявляло фактичну потребу у розмірі 100 мільйонів гривень.

У кінці засідання робочої групи Голова Центрального правління Українського товариства сліпих Більчич Владислав Миколайович подякував Голові Центрального правління Українського товариства глухих Чепчиній Ірині Іванівні, Голові Союзу осіб з інвалідністю України Назаренку Василю Васильовичу та Генеральному секретарю Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Назаренко Вікторії Миколаївні за погодження розподілу, а також членам робочої групи за оперативне проведення засідання.

Заходи щодо запобігання поширенню серед членів УТОС коронавірусу COVID-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 16 березня 2020 року Голова Центрального правління Українського товариства сліпих видав розпорядження «Про прийняття заходів про запобігання поширення серед членів Українського товариства сліпих коронавірусу COVID-19».

Цим розпорядженням передбачено:

припинення терміном з 16 березня по 03 квітня 2020 року включно проведення культурно-масових, організаційно-масових та освітніх заходів;

призупинення проведення звітних конференцій в первинних організаціях та їх поновлення роботи по проведенню конференцій після прийняття постанови президії;

застосування можливості роботи керівників, працівників обласних організацій та їх осередків, керівників організацій та їх працівників, керівників, працівників окремих підрозділів підприємств на умовах дистанційного виконання роботи;

встановлення обмеження щодо відвідування сторонніми особами виробничих приміщень підприємств, гуртожитків;

обмеження поїздок у відрядження по території України керівників обласних організацій, працівників їх структурних підрозділів, службовців підприємств, працівників організацій системи;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з членами трудових колективів та серед членів УТОС про впровадження заходів з запобігання захворювання на коронавірус, про симптоми хвороби та порядок дій у випадку виявлення ознак хвороби, виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо заходів особистої гігієни.

Розпорядження Голови ЦП УТОС від 16 березня 2020 року №16 «Про прийняття заходів про запобігання поширення серед членів Українського товариства сліпих коронавірусу COVID-19»

Звернення до Галини Третьякової з проханням надати коментарі щодо запровадження конкурсного підходу при наданні фінансової підтримки для Українського товариства сліпих

Звернення Заслуженого журналіста України, Головного редактора Об’єднаної редакції періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик» Щербань Наталії Анатоліївни до Голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України Третьякової Галини Миколаївни щодо можливого запровадження конкурсного підходу у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських.

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ (УТОС)

ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
“ОБ’ЄДНАНА РЕДАКЦІЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ “ЗАКЛИК”

 

№4 від 21 лютого 2020 року

Голові Комітету з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів
Верховної Ради України
Третьяковій Г.М.

Шановна Галино Миколаївно!

Рівень розвитку держави, особливо, яка прагне до європейських засад, визначається соціальним захистом її громадян, а особливо найуразливіших категорій населення – людей з інвалідністю. На жаль, такі установи, як Міністерство соціальної політики України і Фонд соціального захисту інвалідів, які покликані захищати і підтримувати громадян з інвалідністю не виконують свою функцію належним чином, а навпаки з кожним роком ускладнюють життя людям з інвалідністю.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні подавати допомогу і сприяти громадським організаціям осіб з інвалідністю в їх діяльності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183 затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських, який містить чіткі критерії визначення обсягу фінансової підтримки. Згідно цього порядку розподіл бюджетних коштів проводиться Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій робочої групи, утвореної Фондом за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів.

Наприкінці 2019 року Міністерство соціальної політики України вийшло з ініціативою радикально змінити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських.

Основною неприйнятною пропозицією є поширення на громадські об’єднання осіб з інвалідністю дії Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, бо це неминуче призведе до вимушеної конкуренції між собою громадських об’єднань, які опікують особами з інвалідністю різних нозологій, що на практиці призведе до того, що конкурсній комісії доведеться обирати умовно кажучи між незрячими та нечуючими або між тими, хто має ДЦП та ментальні порушення. Одна справа коли між собою конкурують екологічні або культурологічні громадські організації, а зовсім інша справа коли кошти треба розподіляти між тими організаціями, які опікуються найуразливішими верствами населення.

Запропонований Міністерством соціальної політики України проект порядку зовсім не враховує специфіку надання фінансової підтримки найпотужнішим і найстарішим всеукраїнським громадським організаціям осіб з інвалідністю з понад 85-ти річним досвідом діяльності, якими є Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих на які Міністерство соціальної політики України планує поширити дію запропонованого проєкту вже у наступному році. Якщо інші громадські організації отримують фінансову підтримку для реалізації програм та заходів, то Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих отримують цю фінансову підтримку на забезпечення життєдіяльності своїх обласних і місцевих осередків та для належного функціонування розгалуженої цілісної мережі соціально важливих об’єктів непромислової сфери до яких належать: бібліотеки, клуби, гуртожитки та бази відпочинку.

За рахунок коштів фінансової підтримки також забезпечується діяльність унікальної та єдиної в Україні редакції періодичних видань шрифтом Брайля, Боярського будинку відпочинку УТОС, де щорічно безкоштовно відпочивають незрячі з усієї України. Не може обходитись без фінансової підтримки й Реабілітаційний центр УТОС в якому проходять реабілітацію люди з порушеннями зору, які втратили зір у дорослому віці, зокрема й ті, хто втратив зір у наслідок поранення на сході України під час бойових дій.

До роботи на об’єктах непромислової сфери УТОС залучено приблизно півтори тисячі працівників з яких переважна більшість це особи з інвалідністю по зору, які у разі втілення задумів Міністерства соціальної політики України можуть залишитись без роботи.

У 2009 році Україна ратифікувала Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, а це означає, що наша держава взяла на себе обов’язок і відповідальність за соціальний захист людей з інвалідністю та належну турботу про найуразливішу категорію громадян.

Насправді, використовуючи фінансову підтримку Українське товариство сліпих сприяє уряду у реалізації державної політки у сфері забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю, які передбачені Конвенцією про права осіб з інвалідністю.

Право передбачене Конвенцією
про права осіб з інвалідністю
Обов’язок держави-учасниці Конвенції про права осіб з інвалідністю Форма сприяння УТОС у реалізації державної політки за рахунок коштів фінансової підтримки
Статті 29. Участь у політичному та суспільному житті Сприяти створення організацій осіб з інвалідністю і вступ до них для того, щоб представляти осіб з інвалідністю на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях. Діяльність обласних та перинних організації УТОС, які здійснюють представництво осіб з інвалідністю по зору на регіональному та місцевому рівнях.
Статті 30. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом Забезпечення доступу до творів культури в доступних форматах.

Держави-учасниці вживають належних заходів для того, щоб надати особам з інвалідністю можливість розвивати й використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал не тільки для власного блага, а й для збагачення всього суспільства.

Діяльність Центральної спеціалізованої бібліотеки та місцевих спеціальних бібліотек УТОС.

Діяльність Капели бандуристів «Карпати».

Діяльність Боярського будинку відпочинку та інших баз відпочинку.УТОС.

Діяльність будинків культури та клубів, спортивних секцій та гуртків.

Стаття 20
Індивідуальна мобільність
Держави-учасниці вживають ефективних заходів для забезпечення індивідуальної мобільності осіб з інвалідністю з максимально можливим ступенем їхньої самостійності. Діяльність Реабілітаційного центру УТОС
Стаття 26
Абілітація та реабілітація
Держави-учасниці організовують, зміцнюють та розширюють комплексні абілітаційні та реабілітаційні послуги й програми, особливо у сфері охорони здоров’я, зайнятості, освіти й соціального обслуговування, Діяльність обласних та первинних організацій УТОС
Стаття 21
Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації
Забезпечення осіб з інвалідністю інформацією, призначеною для широкої публіки, у доступних форматах і з використанням технологій, що враховують різні форми інвалідності, своєчасно й без додаткової плати. Діяльність Об’єднаної редакції періодичних видань УТОС «Заклик» та Навчально-інформаційного комп’ютерного центру УТОС

Незважаючи на вищевикладені аргументи, що доводять неприйнятність «експериментів» у соціальній політиці над людьми, зокрема, з інвалідністю по зору і слуху, Міністерство соціальної політики листом від 18.12.2019р. №21820/1/2-19/58 направило УТОС на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», в якому вносяться зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 14 березня 2018р. №183 та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011р. №1049, де передбачається, починаючи з 2021 року, отримання фінансової підтримки Українським товариством сліпих на конкурсній основі. Центральне правління УТОС не погодило і не підтримало зазначений проєкт постанови.

23 грудня 2019 року Українське товариство сліпих підготувало та надало уряду всі обґрунтування щодо неможливості застосування отримання фінансової підтримки УТОС на умовах конкурсу.

Цей проєкт обурив людей з інвалідністю по зору та по слуху і вони 29 січня 2020 року аби висловити свій протест зібрались під стінами Міністерства соціальної політики України. Люди з інвалідністю сподівались, що чиновники Міністерства соціальної політики їх почують і зрозуміють. Сотні людей під дощем та вітром сподівались на підтримку держави і просили особистої зустрічі з міністром соціальної політики Юлею Соколовською. Однак, до протестувальників вийшов заступник міністра соціальної політики Музиченко Віталій Володимирович. Недійшовши до протестувалиників В.В.Музиченко поспілкувався з журналістами провідних телеканалів, надавши їм досить абстрактну інформацію щодо впровадження конкурсу. Потім пообіцяв протестувальникам організувати особисту зустрів представників УТОС з міністром соціальної політики, яка до цього часу не відбулась.

Також ситуацію відносно впровадження конкурсу було обговорено 5 лютого 2020 року на Всеукраїнській нараді представників УТОС з усіх регіонів України, голів обласних організацій, керівників учбово-виробничих підприємств УТОС та інших непромислових організацій Товариства. Учасники цієї наради підгоували колективне звернення до Президента України В.О.Зеленського, Голови Верховної Ради України Д.О.Розумкова, Прем’єр-міністра України О.В.Гончарука з проханням не допустити конкурсним підходом руйнації життєдіяльності УТОС, ліквідації робочих місць осіб з інвалідністю по зору і врахувати пропозиції Українського товариства сліпих.

12 лютого 2020 року під Вашим головуванням відбулась нарада за участі заступника міністра соціальної політики В.В.Музиченка та депутатів Верховної Ради на яку були запрошені голови Центральних правлінь УТС та УТОГ для обговорення хвилюючого для цих організацій питання про можливе впровадження конкурсного підходу. На зустрічі керівництво УТОС і УТОГ надало інформацію, що у свій час ці всеукраїнські організації надавали державі потужну фінансову допомогу. Зокрема, під час аварії на Чорнобильській АЕС. За допомогою цих організацій були побудовані установи державного значення, зокрема, приміщення Міністерства соціальної політики України, а також приміщення спеціальних шкіл. А головне треба зазначити, що всі об’єкти УТОС і УТОГ (підприємства, гуртожитки, бази відпочинку, організації непромислової сфери, житлові будинки) були побудовані за власні кошти цих організацій. І дуже було прикро чути від високопосадовців, що держава не повинна нас утримувати і що ми маємо конкурувати на рівних у нинішніх ринкових умовах, але фізично це не можливо.

Після палких дискусій було прийнято рішення яким передбачено, що на 2020-2021 роки залишити без змін діючий порядок надання фінансової підтримки для УТОС і УТОГ згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року №183 та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049. Також було прийнято рішення, що протягом цього перехідного періоду 2020-2021 років УТОС і УТОГ разом з Міністерством соціальної політики України відпрацюють питання відносно механізмів та принципів отримання фінансової підтримки з державного бюджету цих організацій на наступні періоди.

Також додало сподівань і засідання Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України 7 лютого 2020 року на якому одностайно було прийнято рішення не підтримувати поданий Міністерством соціальної політики України проєкт стосовно надання фінансової підтримки з державного бюджету для УТОС і УТОГ на умовах конкурсу. І це рішення було подано до Мінсоцполітики.

Але сподівання УТОС і УТОГ були марними і як завжди розбили об бюрократичний цинізм. Бо як виявилось під час спілкування 18 лютого 2020 року Голови Центрального правління УТОС В.М.Більчича з Заступником міністра соціальної політики В.В.Музиченком відносно залишення порядку фінансування без змін на 2020-2021 роки, згідно рішення від 7 лютого Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України та від 12 лютого 2020 року у Верховній Раді, то Заступником міністра соціальної політики було зазначено, що цю норму в остаточній редакції проєкту постанови «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» було вилучено, тобто запроваджуються з 2021 року конкурсні умови отримання фінансування з державного бюджету для УТОС і УТОГ. В.В.Музиченко зазначив, що всі матеріали з цього питання направлені до Кабінету Міністрів України.

Таким чином всі вищезазначені звернення і рішення були проігноровані Міністерством соціальної політки України.

На жаль Міністерство соціальної політики України при підготовці проєкту постанови «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» зовсім не врахувало позицію Президента України В.О.Зеленського, який у Міжнародний день людей з інвалідністю 3 грудня 2019 року пообіцяв представникам Українського товариства сліпих, що не буде ніяких ускладнень в отриманні фінансової підтримки з держбюджету для Українського товариства сліпих, не буде погіршення ситуації для виконання статутних завдань.

Для висвітлення цієї ганебної ситуації у засобах масової інформації прошу Вас надати коментарі з цього питання і чітку позицію щодо підтримки Українського товариства сліпих.

З повагою

Заслужений журналіст України,
член Президії ЦП УТОС,
Головний редактор ОРПВ УТОС «Заклик» Наталія Щербань

 

Творчий вечір поетеси Людмили Дасів відбудеться у бібліотеці ім. М Островського

19 лютого 2020 року о 14:00 в читальному залі Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М.Островського відбудеться творчий вечір поетеси з Донеччини Людмили Дасів.

Звернення УТОС до очільників держави щодо фінансової підтримки

5 лютого 2020 року у Києві відбулась Всеукраїнська нарада участь у якій взяли керівники обласних організацій Українського товариства сліпих, керівники організацій непромислової сфери та учбово-виробничих підприємств, які мають у своїй структурі непромислові підрозділи (бази відпочинку, клуби, бібліотеки, гуртожитки).

Учасники наради обговорили стан фінансової підтримки з боку держави та ефективність використання коштів державного бюджету, яких вкрай бракує для повноцінного виконання статутних завдань.

За результатами Всеукраїнської наради її учасники прийняли колективне звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-Міністра України Олексія Гончарука  та Голови Верховної Ради України Дмитра Розумкова щодо підвищення розміру фінансової підтримки та недопущення застосування щодо Українського товариства сліпих конкурсного підходу при наданні фінансової підтримки з боку держави.

Текст колективного звернення

Без фахової допомоги можуть лишитись черкасці з порушенням зору

Черкасці з порушенням зору можуть залишитися без фахової допомоги. А ті, хто з ними працюють, – без заробітної плати. Про це журналістам Суспільного розповіла голова обласної організації Українського товариства сліпих Алла Козлова. З її слів, такі зміни передбачені правками до Постанови Кабміну про фінансування громадських організацій. Нині документ на доопрацюванні в Міністерстві соціальної політики.

Без фахової допомоги можуть лишитись черкасці з порушеннями зору

За розкладом в черкаському підрозділі Українського товариства сліпих заняття з вокалу, гра в шахи та читання літератури. Щотижня організацію відвідує 68-річний Володимир Нетесаний. Порушення зору у чоловіка з дитинства.

“Один одного водимо, один з одним спілкуємося, граємо в шахи, хор тут у нас є, ансамблі”.

Окрім цього, тут навчають як користуватися мобільним телефоном, комп’ютером та іншими гаджетами.

У черкаському УТОС навчають користуватись гаджетами

“Людям, які мають інвалідність по зору, такі зустрічі – необхідність”, – розповідає черкасець Тарас Нескромний. “Люди без інвалідності вони не розуміють проблему. Втрата зору одна із найтяжчих форм інвалідності, не у всіх реабілітаційних центрах працюють з незрячими людьми”.

“Нині такі заняття відвідують півтори тисячі людей з порушеннями зору”, – розповідає голова обласної організації Алла Козлова. Каже, на діяльність осередку з держбюджету на рік спрямовують 800 тисяч гривень.

“Це зарплата працівникам, це комунальні витрати, це підтримка життєдіяльності УТОС”.

Якою буде сума надалі, і чи взагалі товариство сліпих фінансуватимуть після внесення правок до постанови Кабміну, невідомо, – додає вона.

“Проект рішення вноситься на розгляд про те, що УТОС, як організація, буде фінансуватися з іншими інвалідними організаціями. Це загрожує нашій системі тим, що суттєво зменшиться фінансування, наші люди з інвалідністю залишаться без підтримки”.

Також, додає Алла Козлова, без роботи можуть залишитися працівники Українського товариства сліпих. Частина з них мають інвалідність. Тетяна Крячок тут працювала 3,5 роки. Нині сама відвідує заняття.

“Чисто інформаційна робота повідомлення людей про ті чи інші можливості, чи пільги, чи що відбувається в місті, області. Якщо відбудеться скорочення фінансування, то в принципі це призведе до закриття організації, не будуть працювати гуртки, сюди прийти, бо це приміщення орендується”.

Авторка Ольга Котляр

Незрячі протестують проти застосування конкурсного підходу при фінансуванні УТОС

29 січня 2020 року члени Українського товариства сліпих і члени Українського товариства глухих біля входу до Міністерства соціальної політики України протестували проти можливої зміни Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських. Люди з інвалідністю по зору висловлювали своє обурення щодо планів Міністерства соціальної політики України здійснювати розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку за результатами проведення конкурсу.

Намагаючись запровадити проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету, Міністерство соціальної політики України зовсім не враховує потреби щодо витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності непромислової сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих.

Непромислова сфера Українського товариства сліпих на сьогоднішній день включає: 23 обласні організації, 1 міську організацію, 142 первинні організації, будинок відпочинку для осіб з інвалідністю по зору у м. Боярка, Реабілітаційний центр, Об’єднану редакцію періодичних видань УТОС «Заклик», Навчально-інформаційний комп’ютерний центр УТОС, Капелу бандуристів «Карпати», центральну та 50 місцевих спеціальних бібліотек, 18 баз відпочинку, 50 медичних пунктів та 40 гуртожитків. Все це утримується за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету. До роботи у непромисловій сфері УТОС задіяні понад 1500 осіб з яких переважна більшість люди з інвалідністю по зору. Їхнє матеріальне заохочення (зарплата) складає 80% від всього обсягу фінансової підтримки, яке отримує Українське товариство сліпих.

Втілення планів Міністерства соціальної політики України щодо запровадження конкурсу та поширення його застосування щодо Українського товариства сліпих зруйнує його непромислову сферу, яку сам УТОС утримувати не зможе, що призведе до втрати робочих місць та неможливості ефективно і повноцінно виконувати статутні завдання та сприяти виконанню державної політики щодо соціального захисту осіб з інвалідністю по зору.

Протестувальники звернулися з вимогою про зустріч з Міністром соціальної політики Юлією Соколовською. Заступник міністра Віталій Музиченко, який вийшов до пікетувальників з УТОС і УТОГ, пообіцяв домовитися про зустріч з Міністром соціальної політики.

Наш кор., «Промінь»