Прес-реліз круглого столу «УТОС – 90 років боротьби за права осіб з інвалідністю по зору. Виклики сучасності»

Дата проведення: 7 червня 2023 року. Початок об 11.00.

Місце проведення: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 8/16, зал №2 Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».

Організатор заходу: Громадська організація «Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих».

Мета заходу: Круглий стіл проводиться з нагоди 90-річчя дня створення Українського товариства сліпих з метою привернення уваги влади і суспільства до проблем людей з інвалідністю по зору, обговорення питань співпраці влади з громадськими організаціями у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю по зору та вдосконалення взаємодії влади з громадськими організаціями у сфері захисту прав і законних інтересів людей з інвалідністю по зору.


УТОС – 90 років боротьби за права осіб з інвалідністю по зору. Виклики сучасності

4 червня 1933 року постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради Народних Комісарів Української РСР було визнано за доцільне організувати Українське товариство сліпих і Українське товариство глухонімих, як громадські організації.

Нині Українське товариство сліпих (УТОС) є Всеукраїнською громадською організацією, яка охоплює біля 30 тисяч людей з інвалідністю по зору. УТОС має розгалужену структуру по всій території України.

В кожній області діють обласні організації УТОС, які є проміжними організаційними ланками між Центральним правління УТОС і 130 первинними організаціями, що діють у територіальних громадах. В структуру УТОС входить засновані ним 54 підприємства.

Основною метою діяльності УТОС є сприяння у реалізації прав і можливостей осіб з інвалідністю по зору, захист їхніх прав і законних інтересів, виявлення і усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав осіб з інвалідністю по зору, здійснення громадського контролю за дотриманням прав людей з інвалідністю по зору, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно людей з інвалідністю по зору.

УТОС сприяє у реалізації права людей з інвалідністю по зору на реабілітацію, освіту і працю, доступ до інформації і творів культури у доступному форматі, участі у культурному житті і на дозвілля, зайняття спортом і на відпочинок. УТОС має розгалужену систему спеціалізованих бібліотек, на підприємствах і в організаціях УТОС діють творчі аматорські колективи і гуртки самодіяльності, спортивні секції та навчальні курси. Матеріальне заохочення фахівців, які займались з незрячими здійснювалось за рахунок державної підтримки, яка наразі припинена.

Невиробнича сфера УТОС (обласні і первинні організації) до 2021 року включно здійснювала свою діяльність за фінансової підтримки держави, але у 2022 році фінансова підтримка з боку держави так і не була надана, а у 2023 році Кабінет Міністрів України своєю постановою від 27 січня 2023 року №70 повністю скасував Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки УТОС та УТОГ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183, не визначивши при цьому альтернативних можливостей інституційної фінансової підтримки діяльності УТОС.

Міністерство соціальної політики України вже давно намагалось позбавити УТОС стійкої інституційної фінансової підтримки, але наважилось на це лише у цьому році, запропонувавши уряду скасувати надання фінансової підтримки діяльності УТОС, фактично позбавивши людей з інвалідністю по зору можливості реалізовувати свої права, передбачені статтею 30 Конвенції про права людей з інвалідністю, враховуючи відсутність альтернативної можливості отримувати бібліотечні послуги, займатись розвитком своїх творчих здібностей та приймати участь у культурному житті і спортивних заходах.

Позбавлення державної фінансової підтримки це не єдиний «подарунок» до 90-річчя УТОС, оскільки з 1 січня 2023 року Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 21 вересня 2022 року № 2620-IX скасовано правову норму, що передбачала пільги з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності для працюючих на підприємствах УТОГ і УТОС осіб з інвалідністю.

Обласні і первинні організації УТОС, які розташовані в приміщеннях комунальної власності, можуть втратити ці приміщення враховуючи те, що громадські об’єднання осіб з інвалідністю так і не були внесені до кола осіб, яким передача в оренду комунального майна може здійснюватись без проведення аукціону відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 року № 157-IX, який введено в дію з 1 лютого 2020 року.

Крім цього УТОС можуть позбавити всеукраїнського статусу внаслідок прийняття Верховною Радою України законопроєкту № 8084 від 28 вересня 2022 року, яким скасовується всеукраїнський статус громадських об’єднань, які представляють людей з інвалідністю на національному рівні.

Також УТОС висловлює серйозне занепокоєння законопроєктом про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю (реєстр. № 5344-д від 18 листопада 2022 року), яким УТОС і інші громадські об’єднання осіб з інвалідністю хочуть позбавити можливості впливати на формування державної політики у сферах, що стосуються людей з інвалідністю, шляхом скасування норми щодо обов’язкового погодження з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю проєктів нормативно-правових актів, які стосуються осіб з інвалідністю.

Таким чином змушені констатувати, що наразі державна політика аж ніяк не спрямована на підтримку діяльності Українського товариства сліпих, яке багато років сприяло державі і було її партнером у сфері соціального захисту людей з інвалідністю по зору.

Через 90 років громадська організація, яка фактично було створена за ініціативою держави і була цій державі всі ці році надійним партнером, стала державі незручною інституцією, яку спочатку позбавили фінансування, а тепер ще й хочуть позбавити можливості ефективно захищати права і законні інтереси людей з інвалідністю по зору, скасувавши норму щодо обов’язкового погодження проєктів нормативно-правових актів.

Сподіваємось, що влада перегляне своє ставлення до Українського товариства сліпих, відновить співпрацю та інституційну фінансову підтримку для забезпечення реалізації прав людей з інвалідністю по зору, зокрема, щодо доступу до інформації і творів культури у доступному форматі, участі у культурному житті і на дозвілля, зайняття спортом і на відпочинок.