VI ПЛЕНУМ ЦП УТОС

Сьомого червня 2018 року на базі відпочинку «Маяк» Херсонського підприємства відбувся VI пленум Центрального правління Українського товариства сліпих. Порядок денний пленуму охоплював такі питання:

  1. Про підсумки роботи системи УТОС за 2017 рік та І квартал поточного року і основні завдання для структур Товариства на наступні періоди.
  2. Про виконання бюджету Українського товариства сліпих за 2017 рік і затвердження бюджету УТОС на 2018 рік.
  3. Про затвердження прийнятих постанов Президії ЦП УТОС в період між V та VІ пленумами ЦП УТОС (29 вересня 2017 року – 7 червня 2018 року).

Для участі у пленумі зареєструвалося біля сорока учасників : це директори підприємств УТОС та голови обласних і первинних організацій УТОС. В роботі пленуму також взяли участь заслужені члени УТОС.

Перед виступом голови ЦП УТОС учасники пленуму вшанували пам’ять члена ЦП УТОС, члена Президії ЦП УТОС О.М.Осадчого, який не так давно пішов з життя.

VI пленум ЦП УТОС відкрив своєю доповіддю (яка подана нижче) голова ЦП УТОС В.М.Більчич. Також на пленумі виступили керівники підприємств і обласних організацій, які порушували питання розвитку виробництва підприємств і шляхи збуту виготовленої продукції, а також активної співпраці з місцевою владою в регіонах. Серед виступаючих були: голова Чернівецької обласної організації І.С.Фестрига, директор Республіканського будинку звукозапису і друку Н.А.Щербань, директор Харківського УВП №3 Б.В.Троцько, голова Дніпропетровської обласної організації В.Г.Горбенко та інші. Під час пленуму для опрацювання проектів постанов була створена комісія у складі п’яти осіб, очолювана головою Центральної ревізійної комісії ЦП УТОС І.П.Подранецьким.

 

ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ ЦП УТОС В.М.БІЛЬЧИЧА VI ПЛЕНУМУ ЦП УТОС:

«ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ СИСТЕМИ УТОС ЗА 2017 РІК ТА І КВАРТАЛ ПОТОЧНОГО РОКУ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТРУКТУР ТОВАРИСТВА НА НАСТУПНІ ПЕРІОДИ»

(подаємо у скороченому варіанті)

Характеризуючи ситуацію в суспільному житті країни, в якій довелося здійснювати свою діяльність структурам Товариства в минулому році, то, навряд, чи можна назвати її задовільною, або такою, що сприяла нашій роботі. Постійно відчувався негативний вплив зовнішніх факторів і чинників, викликаних війною на Сході країни. Одним словом, умови для стабільної роботи та розвитку наших структур були не найкращими. І переважна більшість з них навчилася працювати в надскладних умовах. Тому, не зважаючи на численні складнощі, ряд наших структур в минулому році та в першому кварталі поточного року досягли певних позитивних результатів у своїй статутній діяльності.

Є в цьому позитиві і певне сприяння вищих державних органів та структур місцевого самоврядування.

Якщо говорити про допомогу у сфері діяльності структур Товариства на державному рівні, то це декілька напрямків такої допомоги, основні з яких, безумовно, виділення коштів з Держбюджету фінансової підтримки непромислової сфери Товариства, а також надання пільг з оподаткування для виробничих структур УТОС. Ці два напрямки допомоги життєво необхідні і важливі для Товариства і їх важко переоцінити. Президії Центрального правління, її апарату вдалося позитивно вирішити питання виділення фінансової підтримки, як на минулий, так і на поточний роки, а також збереження пільг з оподаткування для виробничих структур Товариства.Проте, враховуючи з якими труднощами вирішувались ці питання, а також яке було відношення до їх позитивного вирішення окремих державних структур, то виникає занепокоєння, чи зможемо ми їх в подальшому вирішувати на користь нашого Товариства. Нам потрібно аналізувати і шукати шляхи, як можна працювати в умовах, коли не буде державної фінансової підтримки.

В минулому році з Держбюджету Товариству було профінансовано 37 932 300,00 грн., використано підприємствами та організаціями УТОС – 37 596 138,87 грн. На жаль, деякі підприємства і організації УТОС не в повному обсязі використали виділені кошти.

На поточний рік Держбюджетом України виділено Товариству фінансову підтримку.

Але, чи й надалі це питання так же позитивно буде вирішуватись – важко сказати. Чого тільки варті спроби деяких державних структур нав’язати Товариству проведення конкурсних процедур по визначенню виконавців соціальних послуг, на які Товариству виділяється фінансова підтримка з Держбюджету.

Що означає такий підхід до питання використання фінансової підтримки? А це означає, що в разі застосування конкурсів при використанні фінансової підтримки і при умові виграшу конкурсу сторонньою організацією, зайнятість осіб з інвалідністю по зору роботою буде проблемною. Адже в сумі цієї підтримки 80 відсотків становить заробітна плата, в основному, осіб з інвалідністю по зору. Водночас, при такій ситуації, кошти фінансової підтримки підуть на заробітну плату здоровій робочій силі. То де ж тут соціальний захист осіб з інвалідністю, де державницький підхід? І це лише один з негативних факторів, що можуть виникнути у випадку прийняття позитивного рішення по конкурсним процедурам при використанні фінансової підтримки.

Виникають проблеми і з отриманням пільг з оподаткування для наших підприємств. Так, на поточний рік робочою групою Харківської облдержадміністрації не надані пільги з оподаткування Богодухівському УВП, мотивуючи таке рішення недостатнім розміром заробітної плати на підприємстві. Це стало однією з причин термінового проведення реорганізації Богодухівського УВП шляхом приєднання його до Харківського УВП №4.І взагалі, процес отримання пільг постійно ускладнюється. Наприклад, в минулому році Мінсоцполітики був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку надання пільг з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів. Окремі пункти проекту зазначеного документу ще більше ускладнювали порядок надання пільг, тому ми надали свої зауваження і не погодили його. На даний час зазначений документ опрацьовується Міністерством.

Не краща ситуація з виділенням коштів на технічне переоснащення , покращення санітарно-гігієнічних умов праці осіб з інвалідністю по зору структурами Фонду соціального захисту інвалідів. Так, у відповідні програми УТОС по отриманню від Фонду безповоротної допомоги на технічне переоснащення та інші розділи Президією ЦП УТОС на минулий рік було включено 18 структурних підрозділів Українського товариства сліпих. На жаль, відповідними структурами та місцевими робочими групами з надання пільг було розглянуто і виділено кошти лише Дніпропетровському УВО «Луч». Та ще з минулорічної програми було перенесено на поточний рік і розглянуто з позитивним рішенням робочою групою Мінсоцполітики також документи Чернівецького УВО та Будинку звукозапису і друку. Це дуже низький процент розгляду та виділення коштів Фондом соціального захисту інвалідів для технічного переоснащення підприємств УТОС. І це, в значній мірі, є наслідком ускладнення умов виділення цих коштів. Але альтернативу цьому напрямку отримання коштів на технічне переоснащення та інші напрямки нашим підприємствам знайти тяжко, а деяким підприємствам взагалі неможливо. Тому необхідно адміністраціям наших виробничих структур шукати шляхи для більш ефективної співпраці з місцевими відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, оформляти належним чином і в повному обсязі необхідні документи та своєчасно подавати їх на розгляд Фонду, відслідковуючи цей процес. Тим більше, що Мінсоцполітики підготовлено також зміни до Порядку надання коштів на технічне переоснащення, створення належних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях інвалідів. Вказані зміни також ускладнюють процес отримання коштів Фонду, скоріш за все, що найближчим часом ці зміни будуть прийняті і це потрібно враховувати в майбутньому при співпраці з місцевими Фондами. Але, ще раз потрібно зауважити, що в роботі з Фондом і його структурами ми допускаємо багато помилок і їх потрібно усувати.

Мали місце й інші складнощі та перешкоди в роботі усіх ланок і структур Товариства протягом минулого року.Але всі наші підрозділи функціонували, виконуючи свої статутні обов’язки. При цьому, були певні успіхи, були і невирішені питання та недоліки в роботі окремих структур і їх керівництва.

У сфері соціального захисту осіб з інвалідністю продовжувалась робота у традиційних для Товариства напрямках, а саме: залучення до членства в УТОС осіб з інвалідністю по зору, збереження діючих та отримання нових пільг для осіб з інвалідністю по зору, організації для них оздоровлення, відпочинку, дозвілля, надання їм різних видів допомоги, в тому числі і матеріальної та в забезпеченні тифлозасобами та іншого.

Основну роботу в цьому напрямі здійснюють наші територіальні та виробничі первинні організації. Ми повинні все робити, щоб зберегти цю нашу організаційну ланку, не допускати зменшення кількості членів УТОС. За минулий рік чисельність членів УТОС в цілому по Товариству зменшилась майже на тисячу чоловік, що є тривожним сигналом для нас. Зменшення чисельності членів УТОС в минулому році мало місце по Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Львівській та інших обласних організаціях. Це свідчить про те, що ми не доопрацьовуємо в напрямку залучення в члени УТОС випускників шкіл-інтернатів для дітей з вадами зору та людей, які отримали інвалідність в зрілому віці, учасників АТО, які втратили зір.

Тому потрібно посилити роботу в цьому напрямі. Адже є приклади, коли наші організаційні структури успішно діють у вирішенні цих питань, збільшуючи свою чисельність. Наприклад, за минулий рік зросла чисельність членів УТОС в Рівненській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та інших обласних організаціях, а також в Київській міській організації.

Для активізації роботи в цьому напрямку, можливо, нам потрібно розглянути питання зниження вікового цензу для осіб з інвалідністю при прийнятті їх в члени УТОС. Необхідно також вивчити та застосовувати інші ефективні методи залучення молоді в ряди Товариства.

Працюючи над вирішенням питань забезпечення пільгами безпосередньо осіб з інвалідністю по зору, ряд наших структур мали позитивні результати у цьому напрямку соціальної діяльності за минулий рік. В окремих населених пунктах Волинської, Вінницької, Івано-Франківської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Київської та інших областей особи з інвалідністю по зору отримували за рахунок місцевих бюджетів знижки по оплаті комунальних послуг, проїзду в міському і приміському транспорті та деякі інші пільги.

В минулому році в цілому по Товариству, було охоплено пільгами понад 35 тис. осіб з інвалідністю по зору. Практично кожен інвалід по зору – член УТОС користується однією чи декількома пільгами, у тому числі на комунальні послуги – близько 17 тис. осіб, на енергоносії – близько 16 тис., на транспортне обслуговування та інше понад 30 тисяч.

Проте, в ряді регіонів ніяких пільг по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв для осіб з інвалідністю по зору не має.

До того ж, на даний час уже виникла складна ситуація, проблеми з пільгами по проїзду осіб з інвалідністю у всіх видах міського, приміського та міжміського транспорту по всіх регіонах. Справа в тому, що в березні цього року постановами Кабінету Міністрів України №196 і №197 вводиться норма кількості безкоштовних поїздок для пільговиків та затверджено Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах для пасажирів пільгових категорій. Разом з тим, згідно цих постанов, рішення про перехід з безлімітного і безкоштовного проїзду осіб з інвалідністю в транспортних засобах на адресну грошову компенсацію, або лімітований їх проїзд будуть приймати місцеві органи самоврядування. У разі прийняття таких норм на місцевому рівні, тобто, запровадження грошової компенсації однозначно для більшості осіб з інвалідністю по зору, особливо в міській зоні, погіршиться їх можливість пересування та доступність, а відтак і їх соціальний захист.

Це для нас неприйнятно. Тому Центральне правління закликає керівництво наших місцевих осередків домагатися прийняття місцевою владою в цьому питанні найбільш прийнятних для наших людей варіантів пільг для проїзду осіб з інвалідністю по зору в транспорті. Одночасно нашим обласним і первинним організаціям необхідно більш активно працювати з органами місцевого самоврядування у напрямі отримання пільг для інвалідів по зору і по комунальних платежах, і по оплаті за енергоносії та по інших пільгах.

Серед інших напрямів соціально-реабілітаційної роботи потрібно зупинитись на такому важливому питанні, як забезпечення осіб з інвалідністю по зору тифлозасобами. Це для нас болюче питання. Від членів УТОС постійно ідуть нарікання на складну ситуацію в регіонах щодо забезпеченості тростинами і магнітофонами та іншими технічними засобами реабілітації. Їх просто немає в місцевих службах соціального захисту. На наш запит до Мінсоцполітики, чому склалась така незадовільна ситуація із забезпеченням тифлозасобами, звідти надійшла відповідь, що таке становище зумовлено тим, що технічні засоби реабілітації для інвалідів по зору в цьому році, та й в наступні роки закуповуватись не будуть, тому що на сьогодні немає підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлення, постачання, ремонт і технічне обслуговування цих засобів.

Як ви розумієте, така ситуація у цьому важливому питанні влаштувати ЦП УТОС та наші структури не могла. Тому була проведена певна робота у напрямі щодо надання інвалідам по зору можливості самостійно купувати засоби реабілітації з наступним відшкодуванням їм витрачених коштів. За рішенням Кабінету Міністрів України Міністерству соціальної політики було доручено напрацювати механізм такого відшкодування. В даний час така робота ведеться. Уже прийнята постанова Уряду з цього питання.

Одночасно, нашими структурами самостійно велась робота в напрямі забезпечення осіб з інвалідністю по зору тифлозасобами. Приклади такої роботи можна привести по Київській міській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та інших обласних організаціях. Так, наприклад, Львівською обласною організацією у 2017 р. було закуплено і роздано особам з інвалідністю по зору тифлозасобів на суму 200 тис.грн.

Слід зауважити, що, практично, у всіх регіонах, як правило, діють місцеві цільові програми: «Турбота», «Соціальне партнерство», «Здоров’я» та інші, куди можна включати і придбання тифлозасобів і інші питання соціального захисту осіб з інвалідністю. Нашим структурам потрібно більш ретельно вивчати існуючі проблеми в соціальному захисті членів УТОС та добиватись внесення в ці програми своїх пропозицій по вирішенню цих проблем.

Необхідно також звернути увагу на таке питання, як просторова та інформаційна доступність осіб з інвалідністю по зору.Слід відзначити, що цьому напрямку соціальної роботи приділяється постійна увага і нашими структурами, і службами органів місцевого самоврядування. В усіх регіонах при місцевих службах самоврядування створені комісії по доступності, в які, як правило, входять і представники структур УТОС. Тому, значна увага в роботі зазначених комісій приділяється питанням безпеки пересування, доступності до соціальних мереж, транспорту, об’єктів соціального призначення осіб з інвалідністю по зору, в тому чи іншому населеному пункті. Слід зазначити, що в цьому напрямі є доволі позитивні результати. Наприклад, у місті Львові озвучено майже 90% діючих світлофорів, в Івано-Франківську – 43 світлофори. Така робота проводиться і в райцентрах, наприклад: в містах Шепетівці, Нікополі, Калуші, Коломиї та інших. Проводиться робота по зовнішньому озвученню транспортних засобів у містах: Дніпрі, Нікополі, Хмельницькому, Києві. Облаштовуються тактильною плиткою зупинки громадського транспорту для орієнтування осіб з інвалідністю по зору тощо.

Але, слід зауважити, що в роботі у напрямі просторової доступності осіб з інвалідністю по зору ще дуже багато невирішених питань. Практично не ведеться робота по зовнішньому озвученню громадського транспорту у більшості обласних центрів. Та й в м. Києві ця робота загальмувалась. Не облаштовані належним чином підземні переходи для користування ними осіб з порушеннями зору, а саме: не пофарбовані сигнальним (жовтим) кольором сходинки, не скрізь є перила, це саме можна сказати і про сходинки до адміністративних, медичних, торговельних та інших громадських будівель. У багатьох містах тротуари, якими пересуваються особи з інвалідністю по зору, в небезпечному стані через вибоїни, виступаючі кришки люків каналізації та водопроводу. Не дає позитивних результатів боротьба з паркуванням легкового транспорту на тротуарах в місцях проходу осіб з інвалідністю по зору. Центральному правлінню, завдяки наполегливій роботі у вирішенні питання облаштування проходу від ст. метро «Кловська» до Центральної бібліотеки, змонтована доріжка з тактильної плитки.

Виходячи із зазначеного, обласним та територіальним організаціям УТОС потрібно більш активно співпрацювати з місцевими органами самоврядування по роботі з усунення зазначених недоліків.

Щодо питань інформаційної доступності, то в цьому напрямі продовжували роботу наші центральні заклади: об’єднана редакція періодичних видань «Заклик», Будинок звукозапису і друку, Центральна спеціалізована бібліотека, Навчально-інформаційний комп’ютерний центр, а також регіональні бібліотеки, комп’ютерні класи.

Так, Об’єднаною редакцією періодичних видань «Заклик» у співпраці з Будинком звукозапису і друку УТОС у 2017 році було підготовлено до друку і видано:

– 48 номерів газети «Промінь» (плоский варіант), надруковано 53000 примірників з середнім тиражем 2100 примірників. При цьому, «Промінь» виходив і в електронному варіанті, і був надрукований шрифтом Брайля;

– 12 номерів журналу «Заклик» в електронному варіанті та був надрукований шрифтом Брайля;

.– 12 номерів журналу «Школяр» в електронному варіанті та надрукований шрифтом Брайля.Вся зазначена періодика, в тому числі надрукована шрифтом Брайля, розповсюджена по бібліотеках УТОС та школах-інтернатах для незрячих дітей , а також серед осіб з інвалідністю по зору.

Центральною спеціалізованою бібліотекою ім.М.Островського УТОС постійно здійснювалось інформаційне забезпечення осіб з інвалідністю по зору різними видами спеціальної літератури. Цей заклад продовжував бути провідним культурно-освітнім та реабілітаційним центром УТОС, який і обслуговував читачів, і розсилав літературу регіональним бібліотекам УТОС і надавав інші послуги інформаційного характеру своїм відвідувачам.

Як приклад роботи, гідної наслідування, у напрямку інформаційної доступності осіб з інвалідністю по зору та забезпечення їх тифлозасобами можна назвати роботу Нікопольської ТПО Дніпропетровської обласної організації, де була проведена робота з виділення коштів з місцевого бюджету для придбання особам з інвалідністю по зору мобільних телефонів.

Продовжував цілеспрямовано працювати у напрямку реабілітації осіб з інвалідністю по зору Реабілітаційний центр УТОС. Протягом 2017 року в Реабілітаційному центрі пройшли курс навчання з елементарної психолого-практичної та соціально-трудової реабілітації 29 осіб з інвалідністю по зору різної вікової категорії. В нашому закладі проводилось навчання осіб з інвалідністю по зору з комп’ютерних технологій, розроблялись рекомендації з доступності інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури на замовлення Міністерства інфраструктури та Київської міської ради. Певна робота проводилась і НІКЦ УТОС.

Протягом оздоровчого сезону 2017 року постійно працював Боярський будинок відпочинку УТОС, а також усі бази відпочинку при УВО, УВП Товариства. За цей період у цих закладах було оздоровлено 3689 інвалідів по зору.

Окремо потрібно зупинитись на роботі Боярського будинку відпочинку. Центральне правління УТОС, його Президія та апарат постійно надавали Боярському будинку відпочинку і фінансову, і методичну допомогу в організації безперебійної роботи по оздоровленню членів УТОС. В результаті у 2017році було відремонтовано систему опалення із заміною опалювальних котлів, замінені системи трубопроводів, проведено ремонт окремих кімнат спального корпусу тощо. Це дозволило здійснити на належному рівні процес оздоровлення осіб з інвалідністю по зору протягом оздоровчого сезону в кількості 444 особи.

Також більшість обласних та територіальних організацій УТОС і адміністрації підприємств працювали в напрямі оздоровлення та відпочинку членів Товариства в оздоровчих закладах інших відомств. Найкраще цю роботу проводили Житомирська, Харківська, Хмельницька та інші обласні організації Товариства.

Значна робота в цьому напрямі проводилась Дніпропетровською обласною організацією. У співпраці з місцевими органами самоврядування було організовано і оздоровлення, і лікування осіб з інвалідністю по зору в офтальмологічному відділенні Державного Інституту медико-соціальних проблем інвалідності та у фізіотерапевтичній лікарні «Солоний лиман». А в цілому поза системою УТОС у 2017 р. було оздоровлено 698 осіб з інвалідністю по зору.

У своїй щоденній роботі наші організаційні структури значну увагу приділяли культурно-масовій роботі, як одного з найпоширеніших напрямків статутної діяльності Товариства. Це організація художньої самодіяльності, дозвілля, спортивних змагань тощо. На разі, в Товаристві діє 258 колективів художньої самодіяльності, в яких приймають участь 2369 осіб з інвалідністю по зору. Практично при кожній обласній, чи територіальній організації діє той, чи інший гурток, спортивна секція або творчий колектив.

Центральне правління УТОС у 2017 році організувало і провело, як і в попередні роки, зональні та заключний огляди – конкурси колективів художньої самодіяльності. В минулому році це був конкурс колективів малих театральних форм, в якому взяли участь більшість колективів художньої самодіяльності. Якщо говорити про людський фактор, як складову культурно-масової діяльності наших структур, то тут практично проблем немає. Активність осіб з інвалідністю по зору залишається високою. А ось середовище, в якому проводять свою діяльність гуртки, колективи художньої самодіяльності, спортивні секції, просвітницькі та інші колективи бажає бути кращим. Це стосується і стану приміщень, і наявності в них комунальних послуг та іншого. Деякі наші будинки культури та клуби занедбані, своєчасно не ремонтуються, не опалюються. Часто відсутні сценічні костюми в учасників, музичні інструменти, спортивний інвентар тощо. І це, звісно, турбує. Тому, нашим керівникам підприємств і організацій необхідно звернути на це увагу і усувати, по можливості, вказані недоліки.

Потрібно ще сказати про такий напрям нашої статутної діяльності, як працевлаштування осіб з інвалідністю по зору. Ряд обласних та первинних організацій здійснюють реальну роботу в цьому напрямі. У співпраці з місцевими центрами зайнятості, окремими роботодавцями різних форм власності працевлаштовують членів УТОС, осіб з інвалідністю по зору, які перебувають у них на обліку на робочі місця у різних галузях поза системою УТОС. Наприклад, Волинська обласна організація УТОС, здійснюючи попередню підготовку, працевлаштувала у 2017 році 63 особи з інвалідністю по зору. Активно в цьому напрямі працювали також Дніпропетровська, Івано-Франківська та інші обласні організації. Всього організаціями системи УТОС у 2017 році було працевлаштовано в інших галузях 376 осіб.

Щодо роботи нашої виробничої сфери. Це – один з основних напрямів статутної діяльності Товариства – трудова реабілітація осіб з інвалідністю по зору. І від того, який стан на наших підприємствах, як на них вирішуються проблеми, пов’язані з розвитком виробничих процесів, розширенням асортименту випуску продукції, реалізацією готової продукції та інших питань життєдіяльності, залежить і кількість працюючих осіб з інвалідністю по зору, і забезпеченість їх роботою.

На виробничу діяльність наших структур впливає багато зовнішніх факторів. Ми знаходимось в країні, де постійно виникають проблеми і немає стабільності. Оскільки ми нерозривно пов’язані з економічним і політичним життям держави, її негаразди, безперечно, негативно впливають і на нашу діяльність. Тому, не зважаючи на певні успіхи, ми не можемо говорити про стабільну виробничу діяльність на багатьох підприємствах Товариства.

В цілому, по Товариству у 2017 році було виготовлено товарної продукції на 588,5 мільйонів гривень. Її реалізація за цей же період склала 606,4 млн. грн. Ці показники в певній мірі зросли, приблизно на 17 відсотків, порівняно з 2016 роком.

Зважаючи на те, що виробничий потенціал наших підприємств суттєво відрізняється, то і вклад кожного з них у загальні цифри обсягів виробництва і реалізації продукції дуже різний. Наприклад, два найпотужніші наші підприємства, Дніпропетровське УВО «Луч» і Білоцерківське, сумарно виробили і реалізували продукції в минулому році майже на 50 відсотків від загального обсягу по УТОС. Ще десять відсотків до цих показників додало Криворізьке УВП.

Покращили результати також Коростенське, Дніпровське, Кременчуцьке, Кам’янець-Подільське, Чернівецьке, Рубіжанське, Олександрійське, Краматорське, Харківське №4 підприємства. Сумарний вклад цих десяти підприємств у загальні обсяги виробництва і реалізації продукції по Товариству за минулий рік становив близько 30 відсотків. Зазначені підприємства продовжили успішну роботу і в поточному році. Завдяки цьому досягнуто зростання в цілому по Товариству основних виробничих показників – випуску та реалізації продукції в минулому році і в першому кварталі 2018р.

Досягнення позитивних показників у зростанні обсягів випуску продукції, розвитку виробничих процесів зазначеними підприємствами, є результатом їх ефективної роботи в напрямку вирішення питань освоєння нових виробів та модернізації вже існуючих.Цей напрям діяльності повинен підтримуватися постійно. Ось деякі приклади виконання цієї роботи за минулий рік:

  • Кременчуцьке УВП освоїло виготовлення антивібраційного крісла для машиністів електропоїзда метрополітену;
  • Білоцерківське УВП – клемників гвинтових та інших;
  • Дніпропетровське УВО «Луч» – нової моделі електроплитки побутової;
  • Криворізьке УВП – нового світильника;
  • Дніпровське УВП – будівельної гіпсованої плитки та ін.

Освоєння нових виробів дозволило зазначеним підприємствам не тільки збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції, а й створити нові робочі місця для осіб з інвалідністю по зору та забезпечити їх роботою і гідною заробітною платою. Можна назвати ще ряд факторів, застосування і дотримання яких позитивно впливає на виробничу діяльність наших успішних підприємств. Це і робота в напрямку підвищення якості та дизайну власних виробів, зниження їх собівартості, встановлення суворого режиму економії матеріальних та трудових ресурсів, проведення постійного аналізу фінансово-економічних показників діяльності, ретельне вивчення ринків збуту готової продукції, її реклама, активна робота по її збуту тощо. До того ж, в таких колективах, як Білоцерківське УВП, Дніпропетровське УВО та інших стабільно працюючих, іде поєднання зазначених факторів і таких суб’єктивних чинників, як професійність перших керівників та управлінського персоналу, їх уміння об’єднати трудовий колектив і спрямувати його зусилля на досягнення поставленої мети та визначених завдань. Таке поєднання дозволяє цим підприємствам переборювати негативний вплив на їх роботу таких чинників, як нестабільність фінансово-економічного стану в державі, падіння споживчого попиту населення та інших об’єктивних негараздів.

На жаль, цього не можна сказати про деякі інші наші підприємства. Як не прикро, але є підприємства, які більше простоюють, ніж працюють. Це Снятинське, Слов’янське, Костянтинівське, Бердянське, Сумське та ще декілька УВП.

Є підприємства, які в минулому році суттєво знизили обсяги виробництва і реалізації продукції. Це Барське, Київське УВП №1 . Крім того, обсяги випуску готової продукції на деяких УВП не досягають рівня, який би забезпечив стабільну їх роботу та постійну зайнятість роботою осіб з інвалідністю по зору. До таких підприємств можна віднести Черкаське, Звенигородське, Пирятинське, Бахмутське, Артемівське, Хмельницьке, Тернопільське та інші УВП. Центральне правління, апарат та Президія УТОС постійно звертали увагу керівників вищезазначених підприємств на недоліки, які не дозволяють їм успішно працювати, забезпечуючи належну зайнятість роботою своїх працівників і, особливо, осіб з інвалідністю по зору. Серед цих недоліків, в першу чергу, слід відмітити випуск застарілої, роками не модернізованої продукції, яка не має попиту на ринках збуту. Цими підприємствами не освоюються нові вироби, не впроваджуються нові сучасні технології при виробництві продукції. Прикладів можна привести багато. І на цьому ми постійно наголошували, звертали увагу на необхідність роботи з Фондом соцзахисту, з яким дуже тяжко працювати , але такій роботі альтернативи немає. Для багатьох підприємств це єдиний шлях отримати кошти на освоєння нових виробів. Тому ще раз наголошую – якщо не буде роботи по освоєнню нових виробів та модернізації вже освоєних, наші підприємства не зможуть рухатися далі, у напрямку розвитку виробничих процесів та стабілізації виробничої діяльності. До того ж , випуск застарілої, з низьким попитом продукції приводить до накопичення її залишків. А це шлях до заморожування обігових коштів та погіршення фінансово-економічного становища окремих наших структур.

Протягом минулого року обсяг залишків порівняно з 2016 роком дещо знизився. Так, запаси готової продукції на складах УВП станом на 01.01.2018р.складають – 57,9 млн. грн.

По деяких підприємствах залишки готової продукції значно більші ніж того потребують їх норми. Серед таких підприємств можна назвати Барське, Миколаївське,Київське №3 та інші УВП. Тому зазначеним підприємствам потрібно вирішити як вивільнити кошти і позбутися цих неліквідних залишків.

Ще такий негативний фактор, який гальмує реалізацію продукції і заважає розвитку виробничих процесів — це висока собівартість готової продукції, яка на деяких підприємствах перевищує навіть ринкову ціну. Чому виникає така ситуація знають, напевно, всі. В першу чергу, це великі накладні витрати при виготовленні продукції. Частина підприємств не веде аналіз складових цих витрат та собівартості продукції, звідси і випливає, що продукція стає неконкурентоспроможною, яку неможливо реалізувати.

Деякі підприємства утримують великий обслуговуючий персонал та численний апарат адміністрації. Дуже негативно впливає на собівартість продукції безконтрольна закупівля сировини і матеріалів за завищеними цінами. Не проводиться належна робота по економії енергоресурсів, комунальних послуг, транспортних витрат. Така безконтрольність також приводить до затоварювання готовою продукцією і гальмує розвиток виробництва. До того ж, зазначені недоліки нерідко є причиною нестабільного фінансово-економічного стану, виникнення збитків від виробничої та господарської діяльності, як це сталось в минулому році на деяких УВП, в тому числі на Кролевецькому, Чернігівському, Хмельницькому, Київському УВП №1 та інших.Тому потрібно ще раз звернути увагу керівників цих підприємств, які мають зазначені недоліки, на необхідність проведення регулярного і детального аналізу статей витрат на виготовлення продукції та на прийняття, по результатах такого аналізу, конкретних заходів по зменшенню неефективних і непомірних витрат матеріальних та трудових ресурсів.

Хотілося ще зупинитися на рівні заробітної плати у виробничій сфері . В минулому році, згідно установленої законодавством суми мінімальної заробітної плати, по системі УТОС був переглянутий і підвищений рівень заробітної плати. Цей процес здійснювався з певними фінансовими труднощами з пошуку додаткових коштів на підвищення заробітної плати. Але більшість підприємств цю проблему вирішили. А деякі з підприємств досягли протягом року рівня середньомісячної заробітної плати значно вище мінімальної.

Так, Дніпропетровське УВО «Луч» досягло рівня заробітної плати в сумі всього – 6120 грн, а в осіб з інвалідністю – 5000гр., Білоцерківське УВП – відповідно – 5366 грн., в інвалідів – 4090 грн.; Дніпровське УВП – 5058 грн, в інвалідів -3957 грн.; Краматорське УВП -4500 грн., в інвалідів – 3508 грн.; Олександрійське УВП – 4391 грн., в інвалідів -3400 грн. За такими ж приблизно показниками працювали також Кам’янець–Подільське, Чернівецьке, Криворізьке, Обухівське та інші УВП. В цілому ж по Товариству в 2017 році середній розмір заробітної плати становив всього- 2875 грн., в тому числі в осіб з інвалідністю -2047 грн. Це вище ніж в попередньому році, але ще не досягнуто рівня мінімальної заробітної плати. Рівень заробітної плати продовжує зростати по Товариству на 25 відсотків і в першому кварталі поточного року.

Проте, на деяких підприємствах Товариства робота по забезпеченню своїх працівників належним розміром заробітної плати на дуже низькому рівні. Є підприємства, де в минулому році середньомісячна заробітна плата в осіб з інвалідністю становила менше прожиткового мінімуму. Це Черкаське, Кролевецьке, Львівське, Вознесенське, Звенигородське, Богодухівське та інші УВП. Однією з причин такої низької заробітної плати на вказаних підприємствах є недостатній обсяг виготовлення і реалізації продукції, якого не вистачає для покриття господарських витрат, в першу чергу заробітної плати.Так, на значній кількості УВП розмір місячного фонду оплати праці перевищував рівень місячного доходу від реалізації готової продукції. В таких умовах господарювання важко досягти належного рівня заробітної плати. В деяких випадках це приводило до виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. На даний час такий недолік, як заборгованість з виплати заробітної плати, продовжує існувати на Мукачівському, Тернопільському, Кролевецькому, Костянтинівському, Снятинському УВП, Богодухівському УВП. Періодично вона виникає на Львівському УВП.

Заборгованість з виплати заробітної плати це серйозний недолік у роботі і його потрібно ліквідовувати. Президія ЦП УТОС постійно розглядає це питання на своїх засіданнях. Підприємствам, які мають заборгованість з виплати по заробітній платі надавалась і фінансова допомога з ЦФ ЦП УТОС і дозвіл на реалізацію основних засобів з метою погашення цієї заборгованості, і дозвіл на оренду приміщень з метою отримання додаткових коштів та інше. У поточному році ця робота буде продовжена з надією, що нам все-таки вистачить наполегливості для усунення цього недоліку.

Як завжди, в системі УТОС на всіх рівнях постійно велась робота з охорони праці, поліпшення умов праці, усунення впливу шкідливих факторів на працюючих, а також по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період. Зазначені питання регулярно розглядалися на засіданнях Президії ЦП УТОС, Раді директорів, а також на пленумах Центрального правління. По них приймалися відповідні рішення, які направлялися для виконання до структур Товариства.

Виконуючи заходи з охорони праці, у тому числі, комплексні заходи по недопущенню травматизму та поліпшенню умов праці за 2017 рік в цілому по Товариству з різних джерел фінансування було витрачено – 7 млн. 245 тис. грн. Це на 17,6 відсотків більше ніж у 2016р.

На багатьох підприємствах було організовано також видачу спецодягу, спецвзуття, індивідуальних засобів захисту, спеціального харчування. Все це видавалось безкоштовно.

По матеріалах проведеної роботи по системі УТОС були підведені підсумки роботи на кращий підрозділ високої культури виробництва. Це питання було винесене на розгляд Президії ЦП УТОС. Підводились підсумки роботи по пожежній безпеці з визначенням кращих підрозділів у цьому напрямку діяльності.

На жаль, в минулому році по системі УТОС було допущено два нещасних випадки, пов’язаних з виробництвом. Це недолік і нам потрібно підвищити контроль та активність у боротьбі з нещасними випадками на виробництві і не допускати їх в подальшому.

Потрібно також звернути увагу на таке питання як підготовка підприємств до роботи в осінньо-зимовий період. В даний час підприємствам дано завдання по розробці планів таких заходів. І на це треба звернути увагу наших структур. Як показує практика, в тому числі і за минулий рік, наші виробничі структури та й інші організації ведуть певну роботу і по підготовці опалювальних систем до роботи в осінньо-зимовий період і по підготовці та ремонту приміщень і обладнання, і по ремонту комунікаційних мереж та іншого. Проте, є в цій роботі і свої недоліки. Деякі підприємства, допустивши з різних причин, вихід з ладу опалювальних систем, так і не відремонтували їх. Така ситуація до цього часу на Кролевецькому, Снятинському, Мукачівському та інших УВП.

Тому, ще раз слід наголосити, що цю роботу потрібно починати вже зараз з тим, щоб до початку опалювального сезону підприємства та організації УТОС були повністю готові до створення належних умов праці в зимовий період.

Слід зазначити, що всі порушені у доповіді питання як соціального так і виробничого характеру регулярно, щомісяця розглядалися на засіданнях Президії ЦП УТОС. За матеріалами розгляду приймались відповідні рішення, які своєчасно доводились до структурних підрозділів Товариства, а їх виконання ставилось на контроль. Постанови Президії ЦП УТОС також розміщувались на центральному сайті Товариства та друкувались в періодичних виданнях УТОС.

При Президії УТОС також працювали створені: Рада директорів, Рада голів обласних організацій, Комісія по роботі з кадрами, Комісія з правових питань та Рада з реабілітаційної та культмасової роботи. Зазначеними структурами розглядались актуальні питання життєдіяльності Товариства та вносились відповідні рекомендації по усуненню недоліків та покращенню організації роботи підрозділів УТОС.

Під постійним контролем перебувала робота по підвищенню якісного складу керівних працівників та спеціалістів.

В апараті ЦП УТОС та в структурних підрозділах Товариства систематично переглядаються та поновлюються списки резерву кадрів на заміщення керівних посад за рахунок працівників системи, які позитивно зарекомендували себе в процесі попередньої роботи.